ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -铭-, *铭*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[铭, míng, ㄇㄧㄥˊ] to engrave, to inscribe
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  名 [míng, ㄇㄧㄥˊ]
Etymology: [ideographic] To carve 钅 one's name 名; 名 also provides the pronunciation, Rank: 2061

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[míng, ㄇㄧㄥˊ, / ] inscribed motto, #14,624 [Add to Longdo]
座右[zuò yòu míng, ㄗㄨㄛˋ ㄧㄡˋ ㄇㄧㄥˊ, / ] motto, #30,509 [Add to Longdo]
墓志[mù zhì míng, ㄇㄨˋ ㄓˋ ㄇㄧㄥˊ, / ] epitaph, #40,165 [Add to Longdo]
[míng kè, ㄇㄧㄥˊ ㄎㄜˋ, / ] a carved inscription, #40,714 [Add to Longdo]
[míng wén, ㄇㄧㄥˊ ㄨㄣˊ, / ] inscription, #42,175 [Add to Longdo]
贝聿[Bèi Yù míng, ㄅㄟˋ ㄩˋ ㄇㄧㄥˊ, / ] Pei Ieoh Ming or I.M. Pei (1917-), famous Chinese-American architect, #75,170 [Add to Longdo]
心刻骨[míng xīn kè gǔ, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄎㄜˋ ㄍㄨˇ, / ] engraved in one's heart and carved in one's bones (成语 saw); to remember a benefactor as long as one lives; undying gratitude, #82,113 [Add to Longdo]
心镂骨[míng xīn lòu gǔ, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄌㄡˋ ㄍㄨˇ, / ] engraved in one's heart and carved in one's bones (成语 saw); to remember a benefactor as long as one lives; undying gratitude, #911,500 [Add to Longdo]
[bēi míng, ㄅㄟ ㄇㄧㄥˊ, / ] inscription on stone tablet [Add to Longdo]
[míng yán, ㄇㄧㄥˊ ㄧㄢˊ, / ] motto; slogan [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top