ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -铕-, *铕*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[铕, yǒu, ㄧㄡˇ] europium
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  有 (yǒu ㄧㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 6,793

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǒu, ㄧㄡˇ, / ] europium Eu63, lanthanoid element, #96,424 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ah... hmm... so let's see here...[CN] ,让我们在这里看到。 Geography Club (2013)
I think I'm heading to practice.[CN] ,我想我会去锻炼。 Geography Club (2013)
And I say, "Europium." And you're left with "mendelevium."[CN] 我接""(europium) 然后你 就只能接"钔"(Mendelevium) 这样一来... The Euclid Alternative (2008)
I'm... I don't mean to be rude but... what is this?[CN] ,我不是说是不礼貌的,但是, Geography Club (2013)
And iron, americium Ruthenium, uranium[CN] 铁 镅 钌 铀  The Pants Alternative (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top