ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -铁-, *铁*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[铁, tiě, ㄊㄧㄝˇ] iron; strong, solid, firm
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  失 [shī, ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 779

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tiě, ㄊㄧㄝˇ, / ] iron Fe, transition metal, atomic number 26, #1,866 [Add to Longdo]
[tiě lù, ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˋ, / ] railroad; railway, #1,969 [Add to Longdo]
[dì tiě, ㄉㄧˋ ㄊㄧㄝˇ, / ] subway; metro, #2,673 [Add to Longdo]
[gāng tiě, ㄍㄤ ㄊㄧㄝˇ, / ] steel, #3,724 [Add to Longdo]
矿石[tiě kuàng shí, ㄊㄧㄝˇ ㄎㄨㄤˋ ㄕˊ, / ] iron ore, #11,889 [Add to Longdo]
[tiě gān, ㄊㄧㄝˇ ㄍㄢ, / ] iron (golf club), #11,966 [Add to Longdo]
[tiě gǎn, ㄊㄧㄝˇ ㄍㄢˇ, / ] iron rod, #11,966 [Add to Longdo]
[Lǐ Tiě, ㄌㄧˇ ㄊㄧㄝˇ, / ] Li Tie; ?Water margin character, #17,546 [Add to Longdo]
[xuě tiě lóng, ㄒㄩㄝˇ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] Citroen (French car company), #18,889 [Add to Longdo]
[tiě dào, ㄊㄧㄝˇ ㄉㄠˋ, / ] railway line; rail track, #21,224 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I knew this day would come. I knew you would pay the price.[CN] 我早就料到你迟早会踢到 Episode #1.7 (2004)
Why'd you come out from there?[CN] 你是打的吗 Episode #1.2 (2004)
"So you missed the hoop again."[CN] 圈你又失败了 The Circus (1928)
Steel![CN] Max Steel (2016)
One must strike while the iron's hot.[CN] 应该趁热打. The Scarlet Empress (1934)
"Engineer on the Western and Atlantic Railroad."[CN] 西方大西洋路火车司机 The General (1926)
Want a hammer?[CN] 要不要换把 Episode #1.4 (2004)
You still say you didn't do it? , Think anyone wil beieve you? .[CN] 证如山 你还想否认自己的罪状吗 Taki no shiraito (1933)
But that cant be Sister, you can't be with that 'dog guy?[CN] 再说你又不是打的 怎么有办法不去爱上 Episode #1.7 (2004)
I'm a little sick I guess.[CN] 这样你能去工作啊 你这个人也会生病 Episode #1.5 (2004)
"I Know every foot of this railroad from Marietta to Chattanooga, and with ten picked men I cannot fail."[CN] 我知道马利亚塔 到恰塔奴加的每寸路 加上十个精选人手 我不会失败 The General (1926)
Are you 119?[CN] 你是无敌金刚吗 你为什么在那个时候 Episode #1.2 (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top