ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鐵-, *鐵*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鐵, tiě, ㄊㄧㄝˇ] iron; strong, solid, firm
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]    十 [shí, ㄕˊ]  戜 [dié, ㄉㄧㄝˊ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 7894

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tiě, ㄊㄧㄝˇ, / ] iron Fe, transition metal, atomic number 26, #1,866 [Add to Longdo]
铁路[tiě lù, ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˋ, / ] railroad; railway, #1,969 [Add to Longdo]
地铁[dì tiě, ㄉㄧˋ ㄊㄧㄝˇ, / ] subway; metro, #2,673 [Add to Longdo]
钢铁[gāng tiě, ㄍㄤ ㄊㄧㄝˇ, / ] steel, #3,724 [Add to Longdo]
铁矿石[tiě kuàng shí, ㄊㄧㄝˇ ㄎㄨㄤˋ ㄕˊ, / ] iron ore, #11,889 [Add to Longdo]
铁杆[tiě gān, ㄊㄧㄝˇ ㄍㄢ, / ] iron (golf club), #11,966 [Add to Longdo]
铁杆[tiě gǎn, ㄊㄧㄝˇ ㄍㄢˇ, / ] iron rod, #11,966 [Add to Longdo]
李铁[Lǐ Tiě, ㄌㄧˇ ㄊㄧㄝˇ, / ] Li Tie; ?Water margin character, #17,546 [Add to Longdo]
雪铁龙[xuě tiě lóng, ㄒㄩㄝˇ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] Citroen (French car company), #18,889 [Add to Longdo]
铁道[tiě dào, ㄊㄧㄝˇ ㄉㄠˋ, / ] railway line; rail track, #21,224 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top