ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

鎮静

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鎮静-, *鎮静*
Japanese-English: EDICT Dictionary
鎮静[ちんせい, chinsei] (n,vs,adj-no) (esp. human-induced) (See 沈静・ちんせい) calm; quiet; tranquility; tranquillity; appeasement; pacification [Add to Longdo]
鎮静化;沈静化[ちんせいか, chinseika] (n,vs) calming down; quieting down [Add to Longdo]
鎮静[ちんせいざい, chinseizai] (n) painkiller; sedative; tranquilizer; tranquiliser [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Inflation is down.インフレは鎮静化しています。
How about consulting a doctor and getting sedatives prescribed?医者に相談して鎮静剤を処方してもらうのはどうでしょうか。
Thus money in circulation drops, and price escalation quietens down.よって流通するマネーが減り、物価上昇は鎮静化する。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'd trade a kidney for a cup o'joe and a quaalude.[JA] 俺はコーヒーと鎮静剤のためなら 肝臓を差し出す No Mercy (2016)
Sedate her.[JA] 鎮静剤を... Ghost in the Shell (2017)
You're just feeling the effects of the sedative the doctor gave you.[JA] ただ医者が処方した鎮静剤が 効いているだけよ Imminent Risk (2017)
These sedatives will alleviate your suffering during these final hours.[JA] この鎮静剤は最期の時 苦しみを和らげます Passengers (2016)
The sedative is fast-acting;[JA] 鎮静剤がすぐ効く Super Powers (2015)
I gave them each half a Xanax and Hank explained the science of the suit to them.[JA] 鎮静剤を与えて 科学の講義をしたら― Ant-Man (2015)
Are you here for the turndown service, or what?[JA] 鎮静剤か何かのサービス? Deadpool (2016)
_[JA] 鎮静剤だ Parabiosis (2015)
For this reason, we're entering a state of emergency in order to control the current situation.[JA] 緊急災害警報を発令しました すぐに鎮静化するために Train to Busan (2016)
- Sedative.[JA] - 鎮静剤よ。 Strange Visitor from Another Planet (2016)
Why is she sedated?[JA] なぜ鎮静剤を? Ghost in the Shell (2017)
- I gave him a sedative![JA] - 鎮静剤を飲ませているんだ! Parabiosis (2015)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
鎮静[ちんせいざい, chinseizai] Beruhigungsmittel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top