ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鍵-, *鍵*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鍵, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] lock, door bolt; key
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  建 [jiàn, ㄐㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 7136

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, / ] (door lock) key; key (on piano or keyboard), #5,158 [Add to Longdo]
关键[guān jiàn, ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄢˋ, / ] crucial; key; pivotal, #989 [Add to Longdo]
键盘[jiàn pán, ㄐㄧㄢˋ ㄆㄢˊ, / ] keyboard, #6,545 [Add to Longdo]
关键词[guān jiàn cí, ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄢˋ ㄘˊ, / ] keyword, #7,776 [Add to Longdo]
按键[àn jiàn, ㄢˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] a button or key (on keyboard, touchpad, piano etc); a keystroke; to press (a button), #8,934 [Add to Longdo]
关键字[guān jiàn zì, ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄢˋ ㄗˋ, / ] keyword, #32,069 [Add to Longdo]
琴键[qín jiàn, ㄑㄧㄣˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] a piano key, #59,334 [Add to Longdo]
氢键[qīng jiàn, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄢˋ, / ] hydrogen bond, #72,448 [Add to Longdo]
双键[shuāng jiàn, ㄕㄨㄤ ㄐㄧㄢˋ, / ] double bond (chem.), #77,253 [Add to Longdo]
化学键[huà xué jiàn, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] chemical bond, #88,902 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かぎ, kagi] (n) กุญแจ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[けん, ken] (n) key (of a piano, etc.) [Add to Longdo]
(P);鑰[かぎ, kagi] (n) (1) key; (2) (See 錠) lock; (P) [Add to Longdo]
が掛かる;がかかる[かぎがかかる, kagigakakaru] (exp,v5r) (See を掛ける) to become locked (e.g. of automatic locking) [Add to Longdo]
っ子[かぎっこ, kagikko] (n) latchkey child [Add to Longdo]
の手[かぎのて, kaginote] (n) section of road that is curved on purpose as a defensive measure [Add to Longdo]
の配布[かぎのはいふ, kaginohaifu] (n) {comp} key distribution [Add to Longdo]
をかける;を掛ける[かぎをかける, kagiwokakeru] (exp,v1) (See が掛かる) to lock [Add to Longdo]
を握る[かぎをにぎる, kagiwonigiru] (exp,v5r) (often after ~の with the meaning 'to hold the key to ~') to hold the key [Add to Longdo]
[かぎや, kagiya] (n) locksmith [Add to Longdo]
管理[かぎかんり, kagikanri] (n) {comp} key management [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"How many keys?" asked Pepperberg.はいくつある?」とペパーバーグが聞く。
May I borrow a duplicate key for Room 360?360号室の合いを貸していただきませんか。
From about age 6, I led the life of a latchkey kid.6歳ぐらいからっ子生活だったんだから。
Please be careful not to forget to lock the door when you go out.あなたが出かけるときドアにをかけるのを忘れないように気をつけてください。
I'll leave a key with my next-door neighbour in case you get here before I do.あなたが先に帰ってくるといけないので、お隣にを預けておきます。
Where did you put our key to the house?あなたは家のをどこに置きましたか。
Alex seemed to learn nouns such as "paper," "key" and "cork," and color names such as "red," "green" and "yellow."アレックスは「紙」「」「コルク」のような名詞や、「赤」「緑」「黄色」のような色の名も覚えたように見えた。
No, not how many toys, how many keys?いいえ、おもちゃがいくつあるかじゃなくて、がいくつあるかなのよ。 [F]
On the tray are five objects - three of them are keys.お盆の上には5つの物がある。そのうち3つはである。
Here is your key.こちらがあなたのだ。
I lost my key about here.このあたりでを落とした。
This door is locked.このドアにはがかかっている。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[かぎ, kagi] key [Add to Longdo]
の配布[かぎのはいふ, kaginohaifu] key distribution [Add to Longdo]
管理[かぎかんり, kagikanri] key management [Add to Longdo]
[けんばん, kenban] keyboard [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top