ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鉤-, *鉤*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鉤, gōu, ㄍㄡ] hook, barb, sickle; to hook, to link
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  句 [jù,gōu, ㄐˋ]
Etymology: [ideographic] A metal 釒 hook 句; 句 also provides the pronunciation, Rank: 7112

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gōu, ㄍㄡ, / ] to entice; a hook, #5,049 [Add to Longdo]
脱钩[tuō gōu, ㄊㄨㄛ ㄍㄡ, / ] to be out of touch, #29,827 [Add to Longdo]
鱼钩[yú gōu, ㄩˊ ㄍㄡ, / ] fish hook, #62,804 [Add to Longdo]
拉钩[lā gōu, ㄌㄚ ㄍㄡ, / ] an action that two people hook each other's pinky fingers to pledge; pinky pledge, #69,253 [Add to Longdo]
搭钩[dā gōu, ㄉㄚ ㄍㄡ, / ] a hook; to make contact with sb, #286,793 [Add to Longdo]
吊钩[diào gōu, ㄉㄧㄠˋ ㄍㄡ, / ] suspended hook; hanging hook [Add to Longdo]
太公钓鱼,愿者上钩[tài gōng diào yú, yuan4 zhe3 shang4 gou1, ㄊㄞˋ ㄍㄨㄥ ㄉㄧㄠˋ ㄩˊ, yuàn zhě shàng gōu, ㄩㄢˋ ㄓㄜˇ ㄕㄤˋ ㄍㄡ, / ] Jiang Ziya is fishing, if you want take the hook (成语 saw, refers to early sage 薑子牙|姜子牙 fishing with no bait and the hook above the water); to put one's head in the noose [Add to Longdo]
打钩[dǎ gōu, ㄉㄚˇ ㄍㄡ, / ] to tick (mark as correct) [Add to Longdo]
挂钩[guà gōu, ㄍㄨㄚˋ ㄍㄡ, / ] couple; link together [Add to Longdo]
斜钩[xié gōu, ㄒㄧㄝˊ ㄍㄡ, / ] (downwards-right concave hooked character stroke) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
;鈎[かぎ, kagi] (n) (1) hook; (2) (abbr) (See 括弧) hook bracket (Japanese quotation mark) [Add to Longdo]
の手[かぎのて, kaginote] (n) right-angled bend [Add to Longdo]
括弧[かぎかっこ, kagikakko] (n) square bracket; Japanese-style quotation marks [Add to Longdo]
十字[かぎじゅうじ, kagijuuji] (n) swastika [Add to Longdo]
針;かぎ針[かぎばり, kagibari] (n) hook; crochet needle [Add to Longdo]
[はりす, harisu] (n) snell (fishing); leader [Add to Longdo]
[こうちゅう, kouchuu] (n) (uk) (See 有爪動物) velvet worm (Onychophora) [Add to Longdo]
[こうちゅう, kouchuu] (n) hookworm [Add to Longdo]
虫症[こうちゅうしょう, kouchuushou] (n) hookworm disease; ancylostomiasis; ankylostomiasis; uncinariasis [Add to Longdo]
爪;カギ爪;かぎ爪;鈎爪[かぎづめ(鉤爪;かぎ爪;鈎爪);カギづめ(カギ爪), kagidume ( kou tsume ; kagi tsume ; kagi tsume ); kagi dume ( kagi tsume )] (n) (See 扁爪) claw; talon [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He hung his coat on a hook.彼は上着をにかけた。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
括弧[かぎかっこ, kagikakko] square bracket [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top