ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

鈍い

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鈍い-, *鈍い*
Japanese-English: EDICT Dictionary
鈍い[にぶい(P);のろい(P), nibui (P); noroi (P)] (adj-i) (1) (にぶい only) dull (e.g. a knife); blunt; (2) (のろい is usu. in kana) thickheaded; obtuse; stupid; (3) (にぶい only) dull (sound); dim (light); (4) slow; sluggish; inert; lethargic; (5) (のろい only) indulgent (esp. to the opposite sex); doting; (P) [Add to Longdo]
鈍い[にぶいおと, nibuioto] (n) thick sound [Add to Longdo]
鈍い[にぶいおとこ, nibuiotoko] (n) dullard; dolt [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Compared with his brother, he is a poor athlete.お兄さんと比べて、彼は運動神経が鈍い
Soles of the feet are insensitive to heat and cold.足の裏は暑さや寒さに対して鈍い
He has dull senses.彼は感覚が鈍い
He is slow in action.彼は動作が鈍い

Japanese-German: JDDICT Dictionary
鈍い[にぶい, nibui] stumpf, traege, schwerfaellig, dumpf, truebe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top