ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -釜-, *釜*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[釜, fǔ, ㄈㄨˇ] cauldron, kettle, pot
Radical: , Decomposition:   父 [, ㄈㄨˋ]  金 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 3786

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fǔ, ㄈㄨˇ, ] kettle; cauldron, #38,411 [Add to Longdo]
[Fǔ shān, ㄈㄨˇ ㄕㄢ, ] Busan (city in South Korea), #18,907 [Add to Longdo]
沉舟[pò fǔ chén zhōu, ㄆㄛˋ ㄈㄨˇ ㄔㄣˊ ㄓㄡ, ] lit. to break the cauldrons and sink the boats (成语 saw); fig. to cut off one's means of retreat; to burn one's boats, #46,417 [Add to Longdo]
[dà fǔ, ㄉㄚˋ ㄈㄨˇ, ] cauldron [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かま, kama] (n) iron pot; kettle; (P) [Add to Longdo]
を掘る[かまをほる, kamawohoru] (exp,v5r) (1) (uk) (col) (vulg) (See おを掘る・1) to perform anal sex; to bugger; to sodomize; to sodomise; (2) to crash one's car into the back of another [Add to Longdo]
[かまば, kamaba] (n) boiler room [Add to Longdo]
[かまめし, kamameshi] (n) rice, meat and vegetable dish served in a small pot [Add to Longdo]
敷;敷き[かましき, kamashiki] (n) kettle rest [Add to Longdo]
風呂;竈風呂[かまぶろ, kamaburo] (n) (See 蒸し風呂・むしぶろ) steam bath (often using brine) [Add to Longdo]
揚げうどん;揚げ饂飩[かまあげうどん, kamaageudon] (n) (See うどん) udon noodles eaten by dipping in a hot broth [Add to Longdo]
茹で[かまゆで, kamayude] (n) boiling in an iron pot [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Someone ploughed into me from behind at an intersection yesterday.きのう交差点でおを掘られちゃったよ。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top