ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

金額

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -金額-, *金額*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
金额[jīn é, ㄐㄧㄣ ㄜˊ, / ] money amount; monetary value, #2,273 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
金額[きんがく, kingaku] (n) จำนวนเงิน

Japanese-English: EDICT Dictionary
金額[きんがく, kingaku] (n) amount of money; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
What is the amount of money you spend?あなたが使った金額は全部でいくらですか。
Any amount of money will do.いかほどの金額でも結構です。
Credit is the amount or sum placed at a person's disposal by a bank; a loan of money.クレジットとは銀行によって自由に使えることが許されている金額、すなわち信用供与、ローンです。
In addition to that sum he still owes me ten dollars.その合計金額のほかに、彼は私にまだ10ドルの借りがある。
That sum of money won't make or mar us.その程度の金額では我々がどうかなるということはない。
Each individual paid 7000 dollars.飲み代として使った金額は総計7千ドルだった。
Staggering sums of money.肝をつぶすような金額
Regardless of the amount, Brian wants the correct, entire amount by next week.金額にもかかわらず、ブライアンは来週までに間違いなく全額返してもらいたがっています。
How much money did you spend in total?君が使った金額は全部でいくらですか。 [M]
I want to know if you will refund the full purchase price.購入金額を返金してくれるのかどうか、教えてください。
I paid double the sum.私はその金額の2倍払った。
For his length of loyal service to his organization, he was only repaid in chicken feed.所属していた組織に対する、長期間にわたる忠勤ぶりにもかかわらず、かれが報われたのは僅かな金額にすぎなかった。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
金額[きんがく, kingaku] Geldsumme, Betrag [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top