ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

金石

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -金石-, *金石*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
金石[qīng jīn shí, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄣ ㄕˊ, ] lapis lazuli (mineral of the square albite family), #121,584 [Add to Longdo]
金石良言[jīn shí liáng yán, ㄐㄧㄣ ㄕˊ ㄌㄧㄤˊ ㄧㄢˊ, ] gems of wisdom (成语 saw); priceless advice, #357,865 [Add to Longdo]
精诚所加,金石为开[jīng chéng suǒ jiā, ㄐㄧㄥ ㄔㄥˊ ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧㄚ, jin1 shi2 wei4 kai1, / ] lit. sincere will can make rock split open (成语 saw); if you put your heart to it, you can break up metal and rocks; With a will, you can achieve anything. [Add to Longdo]
精诚所至,金石为开[jīng chéng suǒ zhì, ㄐㄧㄥ ㄔㄥˊ ㄙㄨㄛˇ ㄓˋ, jin1 shi2 wei4 kai1, / ] lit. sincere will can make rock split open (成语 saw); if you put your heart to it, you can break up metal and rocks; With a will, you can achieve anything. [Add to Longdo]
金石[diǎn jīn shí, ㄉㄧㄢˇ ㄐㄧㄣ ㄕˊ, / ] philosopher's stone [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
金石[きんせき, kinseki] (n) (1) minerals and rocks; metal and stone utensils; (2) epigraph; (P) [Add to Longdo]
金石[きんせきがく, kinsekigaku] (n) epigraphy [Add to Longdo]
金石[きんせきぶん, kinsekibun] (n) epigraph on a stone monument; ancient inscriptions on monuments [Add to Longdo]
金石併用期[きんせきへいようき, kinsekiheiyouki] (n) (obsc) (See 金石併用時代) Chalcolithic period (i.e. the Copper Period) [Add to Longdo]
金石併用時代[きんせきへいようじだい, kinsekiheiyoujidai] (n) (See 銅器時代) Chalcolithic period (i.e. the Copper Period) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Dreams are the touchstones of our characters.夢は我々の性格の試金石である。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top