ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

金曜日

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -金曜日-, *金曜日*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
金曜日[きんようび, kinyoubi, kinyoubi , kinyoubi] (n) วันศุกร์

Japanese-English: EDICT Dictionary
金曜日[きんようび, kinyoubi] (n-adv,n-t) Friday; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
T. G. I. F.!やっと金曜日だ。
It is said that Friday the 13th is an unlucky day.13日の金曜日は不吉な日だと言われている。
Would you please pick me up at the hotel on Friday July 11 at 10:00 a.m?7月11日金曜日の午前10時にホテルに迎えに来ていただけませんか。
What will you do on Friday?あなたは金曜日に何をするつもりですか。
Miss Klein gives a test every Friday.クライン先生は毎週金曜日にテストを行う。
Monday through Friday are work-days in this company.この会社では、月曜日から金曜日まで仕事をします。
Can you account for your absence last Friday?この間の金曜日の欠勤を弁解できるからね。
We adjourned the meeting until the following Friday.その会議を次の金曜日まで延期した。
The accident occurred on Friday.その事故は金曜日に起きた。
The tickets were not available for Friday's performance.その切符は金曜日の公演には使えなかった。
I think that it was probably Friday in last week.たしか先週の金曜日だったと思います。
Despite all my efforts, I will not have the report ready by Friday.どんなに努力しても、金曜日までに報告書を用意しておけないだろう。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
金曜日[きんようび, kinyoubi] Freitag [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top