ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

金持ち

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -金持ち-, *金持ち*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
金持ち[かねもち, kanemochi] (n) คนรวย, ร่ำรวย

Japanese-English: EDICT Dictionary
金持ち(P);金持;銀持[かねもち, kanemochi] (n) rich person; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
During the Depression in the 1930's, many wealthy people lost everything in the stock market crash.1930年代の恐慌の間、多くの金持ちが株式市場の崩壊で全てを失った。
It makes no difference to me whether you are rich or poor.あなたが金持ちでも貧乏でも、私にとっては同じ事です。
I hear you're very rich.あなたは大金持ちと評判です。
You are very rich.あなたはとても金持ちですね。
You are richer than I am because your pay is double my pay.あなたは給料が私の2倍なので、私よりもお金持ちです。
He says he's related to that rich family.あの金持ち一家と親戚だと彼は言っている。
The children thought that their parents were made of money.あの子供達は両親が大金持ちだと思っていた。
If he had taken my advice then, he would be a rich man now.あの時彼が私の忠告に従っていたら、今は金持ちだろうに。
That lady appears rich.あの婦人はお金持ちのようだ。
The old lady believes him rich.おばあさんは彼が金持ちだと信じている。
My aunt is none the happier for her great wealth.叔母は非常なお金持ちだからといって、それだけ幸せというわけではない。
The rich are not always happy.金持ちは必ずしも幸福とはかぎらない。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
金持ち[かねもち, kanemochi] Reicher, Wohlhabender [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top