ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

金属

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -金属-, *金属*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
金属[jīn shǔ, ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] metal, #3,172 [Add to Longdo]
有色金属[yǒu sè jīn shǔ, ㄧㄡˇ ㄙㄜˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] non-ferrous metals (all metals excluding iron, chromium, manganese and their alloys), #11,451 [Add to Longdo]
金属[zhòng jīn shǔ, ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] heavy metal, #19,170 [Add to Longdo]
金属[guì jīn shǔ, ㄍㄨㄟˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] precious metal, #23,504 [Add to Longdo]
金属[fēi jīn shǔ, ㄈㄟ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] nonmetal, includes: carbon C 碳, nitrogen N 氮, oxygen O 氧, phosphorus P 磷, sulfur S 硫, selenium S 硒 (and others in some classifications), #38,775 [Add to Longdo]
黑色金属[hēi sè jīn shǔ, ㄏㄟ ㄙㄜˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] ferrous metals (i.e. iron, chromium, manganese and alloys containing them), #51,485 [Add to Longdo]
金属[jiǎn jīn shǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] alkali metal (the first column of the periodic table, with valency 1), namely: lithium Li 鋰|锂, sodium Na 鈉|钠, potassium K 鉀|钾, rubidium Ru 銣|铷, cesium Cs 銫|铯, francium Fr 鈁|钫, #90,375 [Add to Longdo]
稀土金属[xī tǔ jīn shǔ, ㄒㄧ ㄊㄨˇ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] rare earth element, #100,710 [Add to Longdo]
碱土金属[jiǎn tǔ jīn shǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄊㄨˇ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] alkaline earth (i.e. beryllium Be 鈹|铍, magnesium Mg 鎂|镁, calcium Ca 鈣|钙, strontium Sr 鍶|锶, barium Ba 鋇|钡 and radium Ra 鐳|镭), #149,668 [Add to Longdo]
金属[jīn shǔ jiàn, ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] metallic bond, #214,326 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
金属(P);金ぞく[きんぞく, kinzoku] (n) metal; (P) [Add to Longdo]
金属バット[きんぞくバット, kinzoku batto] (n) metal bat [Add to Longdo]
金属[きんぞくおん, kinzokuon] (n) metallic sound; metallic clank [Add to Longdo]
金属加工[きんぞくかこう, kinzokukakou] (n) metalworking [Add to Longdo]
金属[きんぞくかん, kinzokukan] (n) intermetallic [Add to Longdo]
金属器時代[きんぞくきじだい, kinzokukijidai] (n) Metal Age (i.e. the Bronze Age and the Iron Age) [Add to Longdo]
金属結合[きんぞくけつごう, kinzokuketsugou] (n) metallic bond [Add to Longdo]
金属元素[きんぞくげんそ, kinzokugenso] (n) metallic element [Add to Longdo]
金属工業[きんぞくこうぎょう, kinzokukougyou] (n) metalworking industry [Add to Longdo]
金属鉱物[きんぞくこうぶつ, kinzokukoubutsu] (n) metal ore; metallic mineral [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This metal is called zinc.この金属は亜鉛と呼ばれる。
This metal is comparable to iron in strength.この金属は強度では鉄に匹敵する。
This metal is free from rust.この金属は錆とは無縁です。
This metal burnishes well.この金属は磨くとつやがでる。
Is it made of wood or metal?それは木製ですか、それとも金属製ですか。
Nickel is a hard, silver-white metal.ニッケルは硬い銀白色の金属です。
Hey, rust is eating away the metal.ほら、錆で金属がどんどん腐食しているよ。
Gold is more precious than any other metal.金は、あらゆる金属の中で最も貴重である。
The acid burned the metal.金属が酸で腐食してしまった。
Metal contracts when cooled.金属は冷やされると縮小する。
The value of the coins depended on the weight of the metal used.硬貨の価値は使われた金属の重さによって決まった。
Today pilot fatigue seems more likely.今日では(金属疲労よりも)パイロットの疲労の方がずっと多いようだ。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
金属酸化膜半導体[ぞくさんかまくはんどうたい, zokusankamakuhandoutai] Metal Oxide Semiconductor, MOS [Add to Longdo]
金属被膜加工[きんぞくひまくかこう, kinzokuhimakukakou] metalization (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
金属[きんぞく, kinzoku] -Metall [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top