ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

金儲け

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -金儲け-, *金儲け*
Japanese-English: EDICT Dictionary
金儲け(P);金もうけ(P)[かねもうけ, kanemouke] (n,vs) money-making; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Apart from earning money, I have no interest in real estate.金儲けのことを除けば、私は不動産のことには興味はない。
To make money is not the purpose of life.金儲けをすることが人生の目的でない。
To make money he will do anything.金儲けをするためには、彼はどんなことでもする。
I went there for the express purpose of earning money.私は金儲けをしようという特別の目的でそこへ行った。
He think of nothing but making money.彼は金儲けしか頭にない。
He was so intent on money-making that he had no time to think of anything else.彼は金儲けに没頭しすぎていたので、他のことを考える余裕がなかった。
He thinks of nothing but making money.彼は金儲けのことしか考えない。
She thinks of nothing but making money.彼女は金儲けのことしか考えない。
She is always thinking of moneymaking schemes.彼女は金儲けばかりを企てている。
She is always out to make a buck.彼女は常に金儲けを目指しています。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
金儲け[かねもうけ, kanemouke] Gelderwerb [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top