ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

金メダル

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -金メダル-, *金メダル*
Japanese-English: EDICT Dictionary
金メダル[きんメダル, kin medaru] (n) gold medal [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In Olympic competitions, a gold medal is for first place, a silver medal for second, and a bronze medal is for third place.オリンピックでは金メダルが1位、銀メダルが2位、銅メダルが3位だ。
Carl showed me the gold medal.カールは金メダルを見せてくれた。
It was the first gold medal that she had won.それは彼女がとった最初の金メダルだった。
The Japan team won the gold medal in the game.日本チームはその試合で金メダルを獲得した。
We cried banzai at the news that he won the gold medal.彼が金メダルをとったという知らせをきき、私たちは万歳と叫んだ。
We congratulated him on winning a gold medal.彼が金メダルを取ったことをわれわれは祝った。
He's been awarded a gold medal once.彼はいちど金メダルをもらったことがある。
They awarded him a gold medal for his achievement.彼らは彼の業績に対して金メダルを授与した。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
金メダル[きんめだる, kinmedaru] Goldmedaille [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top