ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -里-, *里*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[里, lǐ, ㄌㄧˇ] unit of distance equal to 0.5km; village; lane
Radical: , Decomposition:   田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [ideographic] Unit of measure for farm 田 land 土, Rank: 50
[重, zhòng, ㄓㄨㄥˋ] heavy, weighty; to double, to repeat
Radical: , Decomposition:   千 [qiān, ㄑㄧㄢ]  里 [, ㄌㄧˇ]
Etymology: [ideographic] A burden carried for a thousand 千 miles 里, Rank: 140
[量, liàng, ㄌㄧㄤˋ] measure, volume; amount, quantity
Radical: , Decomposition:   旦 [dàn, ㄉㄢˋ]  里 [, ㄌㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] unit, Rank: 241
[野, yě, ㄧㄝˇ] field, open country; wilderness
Radical: , Decomposition:   里 [, ㄌㄧˇ]  予 [, ㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] village, Rank: 845

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǐ, ㄌㄧˇ, / ] inside; internal; interior; lining; village; basic unit of city administration, #83 [Add to Longdo]
[lǐ, ㄌㄧˇ, / ] inside; internal; interior; lining; village; basic unit of city administration, #83 [Add to Longdo]
[lǐ, ㄌㄧˇ, ] Chinese mile (approx. 0.5 km); neighborhood; hometown; surname Li, #83 [Add to Longdo]
[zhè lǐ, ㄓㄜˋ ㄌㄧˇ, / ] here, #344 [Add to Longdo]
[xīn li, ㄒㄧㄣ ㄌㄧ˙, / ] in ones heart and mind, #906 [Add to Longdo]
[xīn li, ㄒㄧㄣ ㄌㄧ˙, ] in one's heart and mind, #906 [Add to Longdo]
[lǐ miàn, ㄌㄧˇ ㄇㄧㄢˋ, / ] inside; interior, #952 [Add to Longdo]
[nǎ lǐ, ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ, / ] where?; somewhere; anywhere; wherever; nowhere (negative answer to question); humble expression denying compliment; also written 哪裡|哪, #1,229 [Add to Longdo]
[nǎ lǐ, ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ, / ] where?; somewhere; anywhere; wherever; nowhere (negative answer to question); humble expression denying compliment, #1,229 [Add to Longdo]
[jiā lǐ, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˇ, / ] home, #1,253 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[り, ri] (n) (1) ri (old Japanese unit of distance, approx. 3.927km or 2.44 miles); (2) (See 郷制,国郡制) neighbourhood (under the ritsuryo system; orig. of 50 homes); (3) (See 条制) unit of area (approx. 654m by 654m); (P) [Add to Longdo]
;郷[さと, sato] (n) (1) village; hamlet; (2) countryside; country; (3) ( only) home (of one's parents, etc.); hometown; (4) ( only) (See 御) one's origins; one's upbringing; one's past [Add to Longdo]
[さといも, satoimo] (n) taro (Colocasia esculenta); dasheen; eddo [Add to Longdo]
帰り[さとがえり, satogaeri] (n,vs) returning home; visiting one's parents; new bride's first visit to parents; (P) [Add to Longdo]
帰り展[さとがえりてん, satogaeriten] (n) exhibition of returned works (e.g. from overseas) [Add to Longdo]
[さといぬ, satoinu] (n) (ant [Add to Longdo]
[りげん, rigen] (n) dialect [Add to Longdo]
言葉[さとことば, satokotoba] (n) dialect; (historical) language used toward customers by women in the drinking-world establishment [Add to Longdo]
[さとざくら, satozakura] (n) (See 大島桜) any oriental variety of cherry tree descended from the Oshima cherry [Add to Longdo]
[さとやま, satoyama] (n) (1) undeveloped woodland near populated area; (2) settlement pattern of living in upland valleys and cultivating lower slopes [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There's many a slip between the cup and the lip. [Proverb]100を行く者は99を半ばとする。 [Proverb]
The shepherd even when he become a gentleman smells of the lamb.が知れる。 [Proverb]
This puppy is crying, because it is homesick for its mother.この子犬は心がついて泣いているんだ。
We're all at sea about where to take our company from here.これからどう会社を経営していったらいいのか、五霧中だ。
Well they say bad news travels fast.悪事千を走るって言うからね。
Malicious gossip spreads like wildfire. I guess that's why they say bad news travels fast.悪事千を走るって言うだろう。悪い噂はアッという間に広まっちゃうのさ。
A miss is as good as a mile. [Proverb]一つ間違えば一も狂う。
My home town is adjacent to the ocean.私の郷の町は海に接している。
My aunt lives in a lonely house in the country.叔母は田舎の人離れた家に住んでいる。
Rome was not built in a day.の道も一歩から。
My aunt lives in a lonely house in the country.祖母は田舎の人はなれた家に住んでいる。
You can't hide the fact that you're having a hard time. Bad news travels fast you know.都合の悪いこと、そうそう隠しとおせるもんじゃないよ。悪事千を行く、っていうだろう。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[り, ri] Dorf, Elternhaus [Add to Longdo]
[り, ri] (altes Laengenmass, ca.2.927m) [Add to Longdo]
[さとご, satogo] Pflegekind [Add to Longdo]
[さとごころ, satogokoro] Heimweh [Add to Longdo]
[さといも, satoimo] Taro-Kartoffel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top