ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

配達

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -配達-, *配達*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
配達[はいたつ, haitatsu] (n) การจัดส่ง
配達[はいたつにん, haitatsunin] (n) ผู้นำส่ง(ของ)
配達[はいたつさき, haitatsusaki] (n) สถานที่ปลายทางในการจัดส่ง
配達[はいたつりょう, haitatsuryou] (n) ค่าจัดส่ง

Japanese-English: EDICT Dictionary
配達[はいたつ, haitatsu] (n,vs) delivery; distribution; (P) [Add to Longdo]
配達証明[はいたつしょうめい, haitatsushoumei] (n) delivery certificate [Add to Longdo]
配達[はいたつにん, haitatsunin] (n) delivery person [Add to Longdo]
配達[はいたつさき, haitatsusaki] (n) destination [Add to Longdo]
配達[ばいたつび, baitatsubi] (n) delivery day [Add to Longdo]
配達不能郵便の物理的返送[はいたつふのうゆうびんのぶつりてきへんそう, haitatsufunouyuubinnobutsuritekihensou] (n) {comp} undeliverable mail with return of physical message; PD PR [Add to Longdo]
配達[はいたつりょう, haitatsuryou] (n) delivery charge [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We deliver your order free of charge within a 20-mile limit.20マイル以内の配達は無料です。
Do you want this present delivered?あなたはこのプレゼントを配達してもらいたいのですか。
We require the garden fences for immediate delivery.ガーデンフェンスを至急配達して下さい。
Articles bought here will be delivered free of charge.ここでお買い上げの品は無料で配達します。
Letters are delivered here about noon.ここへは手紙は正午頃配達される。
This supermarket delivers only on Saturday.このスーパーマーケットは土曜日だけ配達する。
This mail will be delivered tomorrow.この郵便は明日配達される。
Can you deliver that?これを配達してもらえますか。
The dog went for postman.その犬は郵便配達人に飛びかかった。
I attributed the delay in delivery to a traffic jam.その配達の遅れは交通渋滞のせいと考えた。
The package was delivered yesterday.その包みは昨日配達された。
How soon can they be delivered?どれくらいで配達してもらえますか。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
配達不能郵便の物理的返送[はいたつふのうゆうびんのぶつりてきへんそう, haitatsufunouyuubinnobutsuritekihensou] undeliverable mail with return of physical message, PD PR [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
配達[はいたつ, haitatsu] verteilen, austragen, abliefern [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top