ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

配偶者

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -配偶者-, *配偶者*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
配偶者[はいぐうしゃ, haiguusha] (n) คู่สมรส

Japanese-English: EDICT Dictionary
配偶者[はいぐうしゃ, haiguusha] (n) spouse; wife; husband; partner; (P) [Add to Longdo]
配偶者間人工授精;AIH人工授精[はいぐうしゃかんじんこうじゅせい, haiguushakanjinkoujusei] (n) artificial insemination by sperm from husband [Add to Longdo]
配偶者虐待[はいぐうしゃぎゃくたい, haiguushagyakutai] (n) spousal abuse [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I had an artificial insemination with sperm from my husband.配偶者間人工授精を受けました。
She was an excellent helpmate who stood by him through poverty.彼女は彼が貧しいときも彼を支えるすばらしい配偶者だった。
I had an artificial insemination by donor.配偶者間人工授精を受けました。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I reached out to his fiancée, she hasn't seen or heard from him.[JP] 配偶者にも連絡したが、、 彼女とも連絡がとれない。 Greatness Achieved (2008)
What about next of kin?[JP] 配偶者には? District 9 (2009)
He might be dipping his snout into a different trough, and the fiancée is none the wiser.[JP] ブラーナーは釣り竿を いろいろな池に入れてた。 配偶者もそういうタイプだ。 Greatness Achieved (2008)
the word "companion" literally meant "spouse.[JP] 実際には、当時では、ワードは "仲間"文字通り "配偶者」を意味します The Da Vinci Code (2006)
In your wife, who they say's got her arms wrapped around someone else.[JP] 配偶者も同様 もう誰か他の者と懇意だと Clean Skin (2011)
You'll be able to choose as many concubines as you'd like.[JP] 好きなだけ配偶者を選べる In a Mirror, Darkly, Part II (2005)
We already have his wife and children out of harm's way.[JP] 配偶者と子供達はもう安全圏に 貴方はご帰宅下さい Blind Spot (2011)
However, Aung San Suu Kyi was not authorized to be a candidate in elections under an obscure law prohibiting the President of Burma to have a foreign spouse.[JP] アウン・サン・スー・チー氏は 選挙の候補者として失格しました 法律に基づいて 配偶者が外国人の場合 大統領としてふさわしくないとの対応です The Lady (2011)
is your immortal wife to obey one who is serf to you as master?[JP] 神である貴方の配偶者は 下僕である男に従えと言うのですか? Die Walküre (1990)
We cross-checked the spouse's names.[JP] 配偶者の名前をチェックしてたら Bloodshot (2009)
Their spouses will ask about their day and tonight they'll sleep.[JP] そして配偶者が一日の 出来事を尋ね眠りに付く Up in the Air (2009)
It's the wife of the other missing Marine.[JP] 行方不明になった もう一人の海兵隊員の配偶者 Pilot (2011)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
配偶者[はいぐうしゃ, haiguusha] -Gatte, -Gattin, Ehepartner [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top