ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鄉-, *鄉*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鄉, xiāng, ㄒㄧㄤ] country, village; rural
Radical: Decomposition: 乡 (xiāng ㄒㄧㄤ)  郎 (láng ㄌㄤˊ) 
Etymology: [ideographic] Two people  乡 and ⻏ hunched over a meal 良,  Rank: 7,208

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiāng, ㄒㄧㄤ, / ] country; village, #2,288 [Add to Longdo]
城乡[chéng xiāng, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤ, / ] city and countryside, #3,865 [Add to Longdo]
乡镇[xiāng zhèn, ㄒㄧㄤ ㄓㄣˋ, / ] township; townships, #4,107 [Add to Longdo]
家乡[jiā xiāng, ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄤ, / ] hometown; native place, #4,686 [Add to Longdo]
乡村[xiāng cūn, ㄒㄧㄤ ㄘㄨㄣ, / ] rustic; village; countryside, #5,028 [Add to Longdo]
故乡[gù xiāng, ㄍㄨˋ ㄒㄧㄤ, / ] home; homeland; native place, #9,160 [Add to Longdo]
老乡[lǎo xiāng, ㄌㄠˇ ㄒㄧㄤ, / ] fellow townsman; fellow villager; someone from the same hometown, #9,890 [Add to Longdo]
下乡[xià xiāng, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄤ, / ] to go to the countryside, #12,154 [Add to Longdo]
乡下[xiāng xià, ㄒㄧㄤ ㄒㄧㄚˋ, / ] country (as opposed to town or city); rural, #13,124 [Add to Longdo]
乡里[xiāng lǐ, ㄒㄧㄤ ㄌㄧˇ, / ] one's home town or village, #17,404 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If such a death happened with us... we'd tie the murderer to a stake and cut his body for fish bait.[CN] 如果這種死亡事件發生在我們身上 我們會把他在木樁上... The Nun's Story (1959)
I admit I came to Paris to escape American provincial... but that doesn't mean I'm ready for French traditional.[CN] 我承認來巴黎是為了避開美國巴佬 不過也不等於我要跟法國老古板作朋友 Charade (1963)
If the man is not to be expelled there will be no decency in our town.[CN] 此人若不驅逐了. 吾風化安在哉? Threshold of Spring (1963)
If such a death happened with us, Mama Luke... we'd tie the murderer to a stake and cut his body for fish bait.[CN] 如果這種死亡事件發生在 我們身上路加姆姆... 我們會把他在木樁上 再把他剁砰喂魚 The Nun's Story (1959)
Is this one of the fellows at the country club?[CN] 你是村俱樂部的人嗎? Lolita (1962)
Ateacher came to Furong town from other place at this time.[CN] 一個教師外 Threshold of Spring (1963)
In that village pub[CN] 在那村酒吧 Courage for Every Day (1964)
Your perfumed body, your forehead marked with sandal-paste[CN] 滿面春風的我,衣錦還 The Cloud-Capped Star (1960)
Even those who had fought for EVIS were free to return to their homes.[CN] 那些曾效力於埃維斯的人 都獲准回到家 Salvatore Giuliano (1962)
Not sure I'm going home or leaving home.[JA] 僕が向かっているのは故郷なのか 不明白我到底是歸 それとも、故郷を後にしているのか 還是離 Cape No. 7 (2008)
They have to give us running water and electricity in the countryside.[CN] 他們必須給村 接上自來水和電 Salvatore Giuliano (1962)
She's been moved to a hospital in the country near Lepingsville.[CN] 她被送到下的醫院療養 就在利平斯維爾附近 Lolita (1962)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top