ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -那-, *那*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[那, nà, ㄋㄚˋ] that, that one, those
Radical: Decomposition: ??阝 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 38

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nǎ, ㄋㄚˇ, ] variant of 哪; how; which, #71 [Add to Longdo]
[nà, ㄋㄚˋ, ] that; those; commonly pr. nei4 before a classifier, esp. in Beijing, #71 [Add to Longdo]
[nà me, ㄋㄚˋ ㄇㄜ˙, / ] like that; in that way; or so; so; so very much; about; in that case, #223 [Add to Longdo]
[nà ge, ㄋㄚˋ ㄍㄜ˙, / ] that one, #400 [Add to Longdo]
[nèi gè, ㄋㄟˋ ㄍㄜˋ, / ] that one, #400 [Add to Longdo]
[nà xiē, ㄋㄚˋ ㄒㄧㄝ, ] those, #494 [Add to Longdo]
[nà yàng, ㄋㄚˋ ㄧㄤˋ, / ] that kind; that sort, #1,287 [Add to Longdo]
[nà li, ㄋㄚˋ ㄌㄧ˙, / ] there; that place, #1,309 [Add to Longdo]
[nà zhǒng, ㄋㄚˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] that; that kind of; that sort of; that type of, #1,741 [Add to Longdo]
[nà shí, ㄋㄚˋ ㄕˊ, / ] then; at that time; in those days, #3,070 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
辺加[なべか;ナベカ, nabeka ; nabeka] (n) (uk) Omobranchus elegans (species of combtooth blenny) [Add to Longdo]
由他;由多[なゆた, nayuta] (n) (1) {Buddh} an extremely great number (often said to be 100 million) (san [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A woman brought an old picture of her dead husband, wearing a hat, to the photographer.ある女性が、帽子をかぶって写っている亡き旦の写真をカメラマンの元へ持っていった。
Why, George! Your husband!....ジョージよ、ジョージはあんたの旦でしょ!・・・・。
That ugly butcher resembles that fictional monster.その醜い肉屋の旦はあの想像上の怪物に似ている。
I live for the moment.私は刹的生き方をしている人間です。
Her husband also wanted custody of the children.も子供の引き取り権を望んでいた。
Hold onto your husband.様をしっかり捕まえていなさい。
The old man leans forward and says softly.年老いた旦は身を乗り出して、やさしい口調で妻に聞いた。
The other day when I stopped by at a friend's house it wasn't my friend that came out of the porch but her husband.先日友達のところに立ち寄ったとき、玄関からは友達でなく、 その旦が顔を出した。
I don't expect him to understand my innermost thoughts but I wonder what I can do to get him to hold an interest.心の中まで理解して欲しいとは思っていませんが、どうしたら旦の関心を得る事ができるんでしょうか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- - There.[CN] - La Poison (1951)
- Well, her old man was a cop.[JA] 旦は元警官だ Once Upon a Time in Venice (2017)
Well?[CN] 么? Angel Face (1953)
- Iridium?[CN] - 你时说 D.O.A. (1949)
You've worked hard, haven't you, sir?[JA] 旦さん 頑張ったんですね Values (2017)
- So.[CN] -  The Mummy (1932)
- You know, your husband's the one that shot me and he's just gonna leave me standing out here in the cold.[JA] - ああ そうする 怪我させたのはお宅の旦なのに 追い返そうとしてたんだ Pilot (2016)
This is my husband.[JA] (美波)これは 私の旦 Values (2017)
Asim Naseri is in the country.[JA] 彼はここにいて,Jadallaと働いていた。 セイ? 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2017)
Who would've known what medications your husb...?[JA] 旦さんが飲んでた薬のことを 知っていた人は... Pilot (2016)
Your husband is having a heart attack?[JA] 旦が心臓発作? Salesmen Are Like Vampires (2017)
Well?[CN]  Il prato macchiato di rosso (1973)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top