ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

過敏

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -過敏-, *過敏*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
过敏[guò mǐn, ㄍㄨㄛˋ ㄇㄧㄣˇ, / ] to be allergic; allergy, #7,559 [Add to Longdo]
过敏性[guò mǐn xìng, ㄍㄨㄛˋ ㄇㄧㄣˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] hypersensitive; allergic reaction; anaphylaxis, #19,724 [Add to Longdo]
神经过敏[shén jīng guò mǐn, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄛˋ ㄇㄧㄣˇ, / ] jumpy; nervous; oversensitive, #74,230 [Add to Longdo]
花粉过敏[huā fěn guò mǐn, ㄏㄨㄚ ㄈㄣˇ ㄍㄨㄛˋ ㄇㄧㄣˇ, / ] hay fever [Add to Longdo]
过敏反应[guò mǐn fǎn yìng, ㄍㄨㄛˋ ㄇㄧㄣˇ ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ, / ] an allergic reaction [Add to Longdo]
过敏性休克[guò mǐn xìng xiū kè, ㄍㄨㄛˋ ㄇㄧㄣˇ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄧㄡ ㄎㄜˋ, / ] anaphylactic shock [Add to Longdo]
过敏性反应[guò mǐn xìng fǎn yìng, ㄍㄨㄛˋ ㄇㄧㄣˇ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ, / ] allergic reaction; hypersensitive reaction; anaphylaxis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
過敏[かびん, kabin] (adj-na,n) nervousness; oversensitivity; (P) [Add to Longdo]
過敏[かびんしょう, kabinshou] (n) hypersensitivity [Add to Longdo]
過敏性大腸症候群[かびんせいだいちょうしょうこうぐん, kabinseidaichoushoukougun] (n) irritable colon syndrome [Add to Longdo]
過敏性腸症候群[かびんせいちょうしょうこうぐん, kabinseichoushoukougun] (n) irritable bowel syndrome; IBS [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The Japanese are too sensitive about feelings.日本人は感情に対してあまりにも過敏だ。
He is sensitive to criticism.彼は批判に神経過敏だ。
He is all nerves.彼は非常に神経過敏である。
She is all nervous.彼女はまったく神経過敏である。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top