ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

過半数

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -過半数-, *過半数*
Japanese-English: EDICT Dictionary
過半数[かはんすう, kahansuu] (n) majority; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The clause provides that all decisions shall be made by majority vote.その条項は、議決はすべて過半数をもって成立すると規定している。
The majority of the successful candidates were university graduates.合格者の過半数は大学出身者であった。
The bill was passed by a majority, although the Socialist Party was strongly opposed to it.社会党の猛烈な反対にもかかわらず、その議案は過半数で可決された。
In most elections, whichever candidate gets the majority of the votes, wins the election.選挙では、それが誰であれ、過半数を得た候補者が当選とされる。
The president shall be selected by majority vote.大統領は投票の過半数をもって選ばれる。
They commanded a majority in the Diet.彼らは国会で過半数を制した。
My father holds the major interest in the corporation.父はその会社の過半数の株を所有している。
The government got their majority at the last election.与党は前の選挙で過半数を占めた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
過半数[かはんすう, kahansuu] Mehrheit, Majoritaet [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top