ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -遍-, *遍*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[遍, biàn, ㄅㄧㄢˋ] everywhere, all over, throughout
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  扁 [biǎn, ㄅㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 1012

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[biàn, ㄅㄧㄢˋ, ] a time; everywhere; turn; all over; one time, #1,977 [Add to Longdo]
[pǔ biàn, ㄆㄨˇ ㄅㄧㄢˋ, ] universal; general; widespread; commonplace, #1,598 [Add to Longdo]
[biàn bù, ㄅㄧㄢˋ ㄅㄨˋ, ] to cover the whole (area); spread everywhere, #10,804 [Add to Longdo]
[biàn dì, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄧˋ, ] everywhere; all over, #15,389 [Add to Longdo]
[biàn jí, ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧˊ, ] to extend (everywhere), #18,395 [Add to Longdo]
[pǔ biàn xìng, ㄆㄨˇ ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, ] ubiquity; universality, #19,245 [Add to Longdo]
[chuán biàn, ㄔㄨㄢˊ ㄅㄧㄢˋ, / ] spread widely, #23,929 [Add to Longdo]
体鳞伤[biàn tǐ lín shāng, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄧˇ ㄌㄧㄣˊ ㄕㄤ, / ] covered all over with cuts and bruises; beaten black and blue; be a mass of bruises, #28,823 [Add to Longdo]
[pǎo biàn, ㄆㄠˇ ㄅㄧㄢˋ, ] to go everywhere; to scour (the whole town), #32,718 [Add to Longdo]
地开花[biàn dì kāi huā, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄧˋ ㄎㄞ ㄏㄨㄚ, / ] blossom everywhere; spring up all over the place; to flourish on a large scale, #33,800 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[へん, hen] (ctr) (See 一,回) number of times [Add to Longdo]
[へんざい, henzai] (n,vs) omnipresence; ubiquity [Add to Longdo]
[へんじょう;へんしょう, henjou ; henshou] (n,vs) (See 法身) universal illumination (esp. in Buddhism, by the dharma-body) [Add to Longdo]
照金剛[へんじょうこんごう, henjoukongou] (n) {Buddh} (See 大日如来) Mahavairocana (esp. in esoteric Buddhism) [Add to Longdo]
羅;倍良[べら;ベラ, bera ; bera] (n) (uk) wrasse (any fish of family Labridae) [Add to Longdo]
[へんれき, henreki] (n,vs) travels; pilgrimage; itinerancy; (P) [Add to Longdo]
歴者[へんれきしゃ, henrekisha] (n) pilgrim; nomad; iterant [Add to Longdo]
[へんろ, henro] (n) (1) (See 四国八十八箇所) pilgrimage; (2) pilgrim [Add to Longdo]
路姿[へんろすがた, henrosugata] (n) (See 路) pilgrim's outfit [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The party of pilgrims started for Shikoku.路さんの一行は四国に向かった。
It has no absolute and universal significance.それには絶対的で普的な意味はない。
I've never been to Hokkaido.北海道には一も行ったことがない。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[へん, hen] WEIT, AUSGEDEHNT, ALLGEMEIN [Add to Longdo]
[へんれき, henreki] Pilgerfahrt, Wallfahrt [Add to Longdo]
[へんろ, henro] Pilger [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top