ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

運賃

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -運賃-, *運賃*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
運賃[うんちん, unchin] 1.ค่าโดยสาร 2.ค่าขนส่ง

Japanese-English: EDICT Dictionary
運賃[うんちん, unchin] (n) (1) fare; (2) freight rates; shipping expenses; (P) [Add to Longdo]
運賃込みで[うんちんこみで, unchinkomide] (exp) freight included (prepaid) [Add to Longdo]
運賃[うんちんばこ, unchinbako] (n) fare box; place where one puts the money required to ride public transportation [Add to Longdo]
運賃保険[うんちんほけん, unchinhoken] (n) insurance on freight [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Subway fares will be raised as of April 1st, 1999.1999年4月1日より地下鉄運賃費が値上げになります。
It has been announced that railway fares will be raised by 10 per cent on and after March first.3月1日から鉄道運賃が1割あがると発表された。
As soon as one airline announced its plan for airfare reductions, the rest of the companies followed suit.ある航空会社が運賃値下げ計画を発表すると、他社もすぐに追従した。
Delivery is not included in the price.この価格には、運賃は含まれていません。
What's the bus fare?バスの運賃はいくらですか。
On a bus or a train one must pay a fare.バスや列車に乗るときには運賃を払わなければならない。
What's the bus fare?バス運賃はいくらですか。
The fare is one dollar each way.運賃は片道1ドルです。
The cost of flying overseas has risen with the cost of fuel.海外への航空運賃は燃料のコストとともに上昇した。
Subway fares will be raised by nearly ten percent as of April 1, 2001.地下鉄運賃が2OO1年4月1日からほぼ11%値上げになります。
He paid double fare.彼は二倍の運賃を払った。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
運賃[うんちん, unchin] Transportkosten, Versandkosten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top