ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -逞-, *逞*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[逞, chěng, ㄔㄥˇ] indulge oneself; brag, show off
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  呈 [chéng, ㄔㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 3175

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chěng, ㄔㄥˇ, ] please oneself; presume on; boast, #28,417 [Add to Longdo]
[dé chěng, ㄉㄜˊ ㄔㄥˇ, ] prevail; succeed, #18,295 [Add to Longdo]
之徒[bù chěng zhī tú, ㄅㄨˋ ㄔㄥˇ ㄓ ㄊㄨˊ, ] desperado, #307,277 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しい[たくましい, takumashii] (adj-i) (1) (uk) burly; strong; sturdy; (2) (uk) indomitable; indefatigable; strong-willed; resolute; bold; (3) (uk) robust (vitality, appetite, economic growth, etc.); strong; (P) [Add to Longdo]
しくする[たくましくする, takumashikusuru] (vs-s,vt) to give rein to [Add to Longdo]
しゅうする[たくましゅうする, takumashuusuru] (vs-s,vt) (See しくする) to give rein to [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
She bore her misfortunes with a brave spirit.彼女はしく逆境に耐えた。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- She's trying to hang it on both of us. - We shouldn't let her get away with it.[CN] 一她想脚踏两条船 一绝不能让她得 Design for Living (1933)
You'd blast this town open before letting Cobb get away with this.[CN] 我记得你以前 绝对不会让科布轻易得 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
As if...[CN] 弱不禁风的样子还敢 Episode #1.5 (2004)
Okay, tough guy.[JP] しくなったわね Captain America: Civil War (2016)
Elliot looks so much better than he did in college. He's all beefed up.[JP] エリオット大学の頃よりいい男 すごくしくなって Bear in a Panic (2013)
And the man who killed her isn't gonna get away with it. He just thinks he is.[CN] 杀她的人别想逃,他以为自己得 The Blue Dahlia (1946)
They got the heat on Brad, but they'll lay off when they find out he's liable to bump this chicken.[CN] 他们想抓布拉德 但是他们不会得 当他们知道他很可能把她杀了 'G' Men (1935)
I wouldn't put anything past her.[CN] 我不会让她计划得 Blithe Spirit (1945)
Strong arm. Thank the gods we made peace.[JP] しい腕だ 和平が結べて 神々に感謝せねば Troy (2004)
No one's neck's as incredibly thick as Gaston[JP] No one's neck's as incredibly thick as Gaston's このしい首 Beauty and the Beast (2017)
He's not getting away with anything.[CN] 他不会得 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
I like to look at tall men in mesh shorts.[JP] しい男達が好きだから Understudy (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top