ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -逝-, *逝*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[逝, shì, ㄕˋ] to die, to pass away
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  折 [zhé, ㄓㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 2102

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shì, ㄕˋ, ] depart; die, #8,171 [Add to Longdo]
[shì shì, ㄕˋ ㄕˋ, ] to pass away; to die, #9,861 [Add to Longdo]
[liú shì, ㄌㄧㄡˊ ㄕˋ, ] (of time) pass; elapse, #12,649 [Add to Longdo]
[xiāo shì, ㄒㄧㄠ ㄕˋ, ] to fade away, #20,470 [Add to Longdo]
[bìng shì, ㄅㄧㄥˋ ㄕˋ, ] to die of illness, #23,005 [Add to Longdo]
[zǎo shì, ㄗㄠˇ ㄕˋ, ] early demise; untimely death, #48,261 [Add to Longdo]
[xiān shì, ㄒㄧㄢ ㄕˋ, ] to die; to depart this mortal coil, #74,105 [Add to Longdo]
[yǒng shì, ㄩㄥˇ ㄕˋ, ] gone forever; to die, #254,530 [Add to Longdo]
[qù shì, ㄑㄩˋ ㄕˋ, ] pass away; die [Add to Longdo]
转眼即[zhuǎn yǎn jí shì, ㄓㄨㄢˇ ㄧㄢˇ ㄐㄧˊ ㄕˋ, / ] will pass in the twinkling of an eye [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
け面;けメン[いけめん(逝け面);いけメン(逝けメン), ikemen ( ike men ); ike men ( ike men )] (n) (sl) (obsc) (See イケめん) exceptionally ugly man [Add to Longdo]
[せいきょ, seikyo] (n,vs) death; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Alas, she died young.ああ、彼女は若くしてってしまった。
Please accept my condolences on the death of your father.ご尊父のご去に対し、謹んで哀悼の意を表します。
After Grandma's sudden death, Grandpa began to age rapidly.祖父は祖母がぽっくりってから急に老け込みました。
Since my brother died suddenly two years ago my sister-in-law has valiantly kept going the small jewellery store he left her.兄が急したのは2年前、義姉は一人兄の遺した小さな宝飾店を健気に守ってきた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ゆく, yuku] -sterben [Add to Longdo]
[せいきょ, seikyo] -Tod [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top