ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -逊-, *逊*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[逊, xùn, ㄒㄩㄣˋ] humble, modest; to yield
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  孙 [sūn, ㄙㄨㄣ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 1697

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xùn, ㄒㄩㄣˋ, / ] to yield, #9,764 [Add to Longdo]
约翰[Yuē hàn xùn, ㄩㄝ ㄏㄢˋ ㄒㄩㄣˋ, / ] Johnson or Johnston (name), #13,062 [Add to Longdo]
[xùn sè, ㄒㄩㄣˋ ㄙㄜˋ, / ] inferior (often in the combination 毫無遜色|毫无色), #15,466 [Add to Longdo]
亚马[Yà mǎ xùn, ㄧㄚˋ ㄇㄚˇ ㄒㄩㄣˋ, / ] Amazon, #20,797 [Add to Longdo]
[qiān xùn, ㄑㄧㄢ ㄒㄩㄣˋ, / ] humble; humility; modesty, #25,764 [Add to Longdo]
[bù xùn, ㄅㄨˋ ㄒㄩㄣˋ, / ] rude; impertinent, #33,279 [Add to Longdo]
罗宾[Luó bīn xùn, ㄌㄨㄛˊ ㄅㄧㄣ ㄒㄩㄣˋ, / ] Robinson (name), #34,161 [Add to Longdo]
威尔[Wēi ěr xùn, ㄨㄟ ㄦˇ ㄒㄩㄣˋ, / ] Wilson (person name), #35,157 [Add to Longdo]
杰弗[Jié fú xùn, ㄐㄧㄝˊ ㄈㄨˊ ㄒㄩㄣˋ, / ] Jefferson, #83,264 [Add to Longdo]
[xùn wèi, ㄒㄩㄣˋ ㄨㄟˋ, / ] to abdicate; to resign a position, #113,987 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top