ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -进-, *进*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[进, jìn, ㄐㄧㄣˋ] to advance, to make progress; to come in, to enter
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  井 [jǐng, ㄐㄧㄥˇ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 81

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jìn, ㄐㄧㄣˋ, / ] to advance; to enter; to come in, #453 [Add to Longdo]
[jìn xíng, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] to advance; to conduct; underway; in progress; to do; to carry out; to carry on; to conduct; to execute, #81 [Add to Longdo]
[jìn rù, ㄐㄧㄣˋ ㄖㄨˋ, / ] to enter; to join; to go into, #319 [Add to Longdo]
一步[jìn yī bù, ㄐㄧㄣˋ ㄧ ㄅㄨˋ, / ] (one step) further; to move forward a single step; further (onwards), #519 [Add to Longdo]
[cù jìn, ㄘㄨˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] to promote (an idea or cause); to advance; boost, #814 [Add to Longdo]
[tuī jìn, ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄣˋ, / ] to impel, #1,304 [Add to Longdo]
[xiān jìn, ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄣˋ, / ] advanced (technology); to advance, #1,305 [Add to Longdo]
[jìn kǒu, ㄐㄧㄣˋ ㄎㄡˇ, / ] import, #1,818 [Add to Longdo]
[jìn bù, ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ, / ] progress; improvement; to improve; to progress, #1,916 [Add to Longdo]
[yǐn jìn, ㄧㄣˇ ㄐㄧㄣˋ, / ] recommend; introduce from elsewhere, #2,189 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top