ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -迂-, *迂*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[迂, yū, ] abstruse, pedantic, unrealistic
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  于 [, ㄩˊ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 2959

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yū, ㄩ, ] literal-minded, #56,928 [Add to Longdo]
[yū huí, ㄩ ㄏㄨㄟˊ, ] a roundabout route; circuitous; to outflank, #24,116 [Add to Longdo]
[yū fǔ, ㄩ ㄈㄨˇ, ] pedantic; officious, #43,340 [Add to Longdo]
[yū qū, ㄩ ㄑㄩ, ] circuitous; tortuous; roundabout, #72,165 [Add to Longdo]
[yū kuò, ㄩ ㄎㄨㄛˋ, / ] high sounding and impractical; high flown nonsense, #162,085 [Add to Longdo]
[yū qì, ㄩ ㄑㄧˋ, / ] pedantry, #211,417 [Add to Longdo]
[yū huǎn, ㄩ ㄏㄨㄢˇ, / ] dilatory; slow in movement; roundabout, #250,936 [Add to Longdo]
[yū rú, ㄩ ㄖㄨˊ, ] unrealistic; pedantic and impractical, #335,970 [Add to Longdo]
夫子[yū fū zǐ, ㄩ ㄈㄨ ㄗˇ, ] pedant; old fogey, #348,624 [Add to Longdo]
[yū zhuō, ㄩ ㄓㄨㄛ, ] stupid; impractical, #492,585 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[うえん, uen] (adj-na,n) roundabout; devious [Add to Longdo]
回;[うかい, ukai] (n) (1) detour; (vs) (2) to detour; to circumvent; (n) (3) {mil} turning movement [Add to Longdo]
回ルーティング[うかいルーティング, ukai ru-teingu] (n) {comp} alternate, detour routing [Add to Longdo]
回生産[うかいせいさん, ukaiseisan] (n) roundabout production [Add to Longdo]
回貿易[うかいぼうえき, ukaiboueki] (n) commodity shunting; roundabout trade [Add to Longdo]
回路[うかいろ, ukairo] (n) detour; diversion; alternative route [Add to Longdo]
[うきょく, ukyoku] (n,vs) meander [Add to Longdo]
[うぐ, ugu] (adj-na,n) stupid; ignorant [Add to Longdo]
[うげん, ugen] (n) roundabout explanation [Add to Longdo]
[うせい, usei] (pn) (arch) (male) self-deprecating first person pronoun used in letters [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In other words, the attitude of the landowners whose property the line would cross; the desirability of making detours to serve other towns and villages or to connect with other railway lines.すなわち、その路線が通る土地の所有者の意向、他の町や村の便宜をはかるために、あるいは他の路線との接続をはかるために回することのメリットなどである。
If a high hill stood between A and B, it was important to decide whether the line should climb over it, pierce it with a tunnel, or make a detour to avoid it.もし高い丘がAからBの間にあれば、路線が丘を越えて行くようにさせるか、トンネルで丘を貫いて行くようにさせるか、あるいは丘を避けて回路をとるようにさせるか決めるのが重要となる。
You mustn't carelessly believe the maker's motto.メーカーの謳い文句を闊に信じてはいけない。
Here I decide, without hesitating, to take the alternative route.ここで迷わず回路を取ることにする。
Researchers announce method of circumventing Windows Vista security features.Windows Vistaのセキュリティ機能を回する方法を研究者が公表します。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
回ルーティング[うがいルーティング, ugai ru-teingu] alternate, detour routing [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top