ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -边-, *边*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[边, biān, ㄅㄧㄢ] border, edge, margin, side
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 316

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[biān, ㄅㄧㄢ, / ] side; edge; margin; border; boundary, #693 [Add to Longdo]
[bian, ㄅㄧㄢ˙, / ] suffix of a noun of locality, #693 [Add to Longdo]
[shēn biān, ㄕㄣ ㄅㄧㄢ, / ] at one's side, #1,118 [Add to Longdo]
[yī biān, ㄧ ㄅㄧㄢ, / ] one side; either side; on the one hand; on the other hand; doing while, #1,356 [Add to Longdo]
[páng biān, ㄆㄤˊ ㄅㄧㄢ, / ] lateral; side; to the side; beside, #2,275 [Add to Longdo]
[zhōu biān, ㄓㄡ ㄅㄧㄢ, / ] periphery; rim, #2,916 [Add to Longdo]
[yòu bian, ㄧㄡˋ ㄅㄧㄢ˙, / ] right (opposite left); the right side; to the right, #3,122 [Add to Longdo]
[nà bian, ㄋㄚˋ ㄅㄧㄢ˙, / ] yonder, #4,324 [Add to Longdo]
[zhè biān, ㄓㄜˋ ㄅㄧㄢ, / ] this side; here, #4,863 [Add to Longdo]
[biān yuán, ㄅㄧㄢ ㄩㄢˊ, / ] edge; fringe; verge; brink; periphery; marginal; borderline, #5,303 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top