ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -辰-, *辰*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[辰, chén, ㄔㄣˊ] early morning; fortune, good luck; 5th terrestrial branch
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]    二 [èr, ㄦˋ]  ?
Etymology: -, Rank: 2317
[辱, rǔ, ㄖㄨˇ] to insult, to humiliate, to abuse
Radical: , Decomposition:   辰 [chén, ㄔㄣˊ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: -, Rank: 1907
[農, nóng, ㄋㄨㄥˊ] agriculture, farming; farmer
Radical: , Decomposition:   曲 [, ㄑㄩ]  辰 [chén, ㄔㄣˊ]
Etymology: [pictographic] Tilling the field 田 with a hoe 辰, Rank: 6919

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chén, ㄔㄣˊ, ] 5th earthly branch: 7-9 a.m., 3rd solar month (5th April-4th May), year of the Dragon, #9,274 [Add to Longdo]
[shí chen, ㄕˊ ㄔㄣ˙, / ] time; one of the 12 two-hour periods of the day, #12,983 [Add to Longdo]
[dàn chén, ㄉㄢˋ ㄔㄣˊ, / ] birthday, #16,610 [Add to Longdo]
[xīng chén, ㄒㄧㄥ ㄔㄣˊ, ] stars, #18,545 [Add to Longdo]
[shēng chén, ㄕㄥ ㄔㄣˊ, ] birthday, #39,763 [Add to Longdo]
[rén chén, ㄖㄣˊ ㄔㄣˊ, ] twenty ninth year I5 of the 60 year cycle, e.g. 2012 or 2072, #40,951 [Add to Longdo]
寿[shòu chén, ㄕㄡˋ ㄔㄣˊ, 寿 / ] birthday (of an old person), #48,401 [Add to Longdo]
[gēng chén, ㄍㄥ ㄔㄣˊ, ] seventeenth year G5 of the 60 year cycle, e.g. 2000 or 2060, #50,815 [Add to Longdo]
美景[liáng chén měi jǐng, ㄌㄧㄤˊ ㄔㄣˊ ㄇㄟˇ ㄐㄧㄥˇ, ] fine time, beautiful scenery (成语 saw); everything lovely, #54,292 [Add to Longdo]
[jiǎ chén, ㄐㄧㄚˇ ㄔㄣˊ, ] forty first year A5 of the 60 year cycle, e.g. 1964 or 2024, #62,184 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たつ, tatsu] (n) fifth sign of Chinese zodiac (The Dragon, 7am-9am, east-southeast, March); (P) [Add to Longdo]
の刻[たつのこく, tatsunokoku] (n) 8 am; the fifth hour; the Hour of the Dragon [Add to Longdo]
の年[たつのとし, tatsunotoshi] (n) the year of the Dragon [Add to Longdo]
砂;[しんしゃ;しんさ(辰砂), shinsha ; shinsa ( tatsu suna )] (n) (1) (See 硫化水銀) cinnabar; cinnabarite; (2) cinnabar lacquer; cinnabar lacquerware [Add to Longdo]
[たつどし, tatsudoshi] (n) year of the dragon [Add to Longdo]
巳;巽[たつみ, tatsumi] (n) southeast [Add to Longdo]
巳芸者[たつみげいしゃ, tatsumigeisha] (n) (arch) geisha from the Fukagawa red-light district in Edo [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And this, gentlemen, seems to be as good a time as any for me to be on my way.[CN] And this, gentlemen, seems to be as good a time as any for me to be on my way. 各位,这正是我出发的好时 Strange Cargo (1940)
Memories of Utatsubashi Bridge warmed Shiraito.[CN] 抹不去那魂里梦里的卯 Taki no shiraito (1933)
In any moment it will take the left of that store in the southeast.[JP] 巳は石の土蔵で しばらくはもつ Short Peace (2013)
Her gaze moved up along Utatsubashi Bridge.[CN] 她不意间仰望卯 Taki no shiraito (1933)
Near Utatsubashi Bridge,[CN] 桥边 Taki no shiraito (1933)
The stars desert the skies[CN] 放弃了天空 Romance on the High Seas (1948)
Stop wallowing in your foul memories.[CN] 别想你的良美景了 Notorious (1946)
"Doubt thou the stars are fire,[CN] 怀疑星的发光 Hamlet (1948)
The river flows on as before and as it always will,[CN] 照化丽峰白山雪融流卯 Taki no shiraito (1933)
I may have ruined Father's death anniversary.[CN] 也许我破坏了父亲的忌 The Brothers and Sisters of the Toda Family (1941)
It is the Emperor's mix of jade, cinnabar and salts of mercury.[JP] 皇帝が 砂と水星の塩を ひすいで混ぜた物じゃ The Forbidden Kingdom (2008)
Will Shojiro come to Father's first death ceremony?[CN] 哥会不会参加爸爸的忌 The Brothers and Sisters of the Toda Family (1941)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top