ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -轨-, *轨*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[轨, guǐ, ㄍㄨㄟˇ] track, rut, path
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  九 [jiǔ, ㄐㄧㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 1883

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guǐ, ㄍㄨㄟˇ, / ] course; path; track; rail, #7,841 [Add to Longdo]
[guǐ dào, ㄍㄨㄟˇ ㄉㄠˋ, / ] orbit; railway or tram line; fig. conventional way of thinking, #4,170 [Add to Longdo]
[jiē guǐ, ㄐㄧㄝ ㄍㄨㄟˇ, / ] railtrack connection; to integrate into sth; to dock; to connect; to bring into line with; to adapt, #8,469 [Add to Longdo]
[guǐ jì, ㄍㄨㄟˇ ㄐㄧˋ, / ] locus; orbit; trajectory; track, #10,278 [Add to Longdo]
[chū guǐ, ㄔㄨ ㄍㄨㄟˇ, / ] a derailment (railway accident); to leave the rails; fig. to overstep bounds, #15,993 [Add to Longdo]
[tiě guǐ, ㄊㄧㄝˇ ㄍㄨㄟˇ, / ] rail; railroad track, #23,731 [Add to Longdo]
[shuāng guǐ, ㄕㄨㄤ ㄍㄨㄟˇ, / ] double-track, #33,236 [Add to Longdo]
[tuō guǐ, ㄊㄨㄛ ㄍㄨㄟˇ, / ] leave the rails; derail; jump the track, #42,548 [Add to Longdo]
[gāng guǐ, ㄍㄤ ㄍㄨㄟˇ, / ] steel rail, #45,382 [Add to Longdo]
[pū guǐ, ㄆㄨ ㄍㄨㄟˇ, / ] to lay railway track, #45,595 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top