ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -輕-, *輕*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[輕, qīng, ㄑㄧㄥ] light, gentle; simple, easy
Radical: , Decomposition:   車 [chē, ㄔㄜ]  巠 [jīng, ㄐㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 5756

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qīng, ㄑㄧㄥ, / ] light; easy; gentle; soft; reckless; unimportant; frivolous; small in number; unstressed; neutral, #1,593 [Add to Longdo]
年轻[nián qīng, ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄥ, / ] young, #1,374 [Add to Longdo]
轻松[qīng sōng, ㄑㄧㄥ ㄙㄨㄥ, / ] gentle; relaxed, #1,897 [Add to Longdo]
年轻人[nián qīng rén, ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄥ ㄖㄣˊ, / ] young people, #3,015 [Add to Longdo]
轻轻[qīng qīng, ㄑㄧㄥ ㄑㄧㄥ, / ] lightly; softly, #3,396 [Add to Longdo]
减轻[jiǎn qīng, ㄐㄧㄢˇ ㄑㄧㄥ, / ] to lighten; to ease; to alleviate, #3,553 [Add to Longdo]
轻易[qīng yì, ㄑㄧㄥ ㄧˋ, / ] easily; lightly; rashly, #3,956 [Add to Longdo]
轻微[qīng wēi, ㄑㄧㄥ ㄨㄟ, / ] slight; light; trivial; to a small extent, #7,771 [Add to Longdo]
轻声[qīng shēng, ㄑㄧㄥ ㄕㄥ, / ] quietly; softly; neutral tone; light stress, #10,475 [Add to Longdo]
轻薄[qīng bó, ㄑㄧㄥ ㄅㄛˊ, / ] light; frivolous; a philanderer, #14,050 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top