ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -車-, *車*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[較, jiào, ㄐㄧㄠˋ] to compare; relatively; more
Radical: Decomposition: 車 (chē ㄔㄜ)  交 (jiāo ㄐㄧㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] cart,  Rank: 5,070
[輕, qīng, ㄑㄧㄥ] light, gentle; simple, easy
Radical: Decomposition: 車 (chē ㄔㄜ)  巠 (jīng ㄐㄧㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] cart,  Rank: 5,756
[轉, zhuǎn, ㄓㄨㄢˇ] to move, to convey; to turn, to revolve, to circle; to forward mail
Radical: Decomposition: 車 (chē ㄔㄜ)  專 (zhuān ㄓㄨㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] cart,  Rank: 5,841
[軟, ruǎn, ㄖㄨㄢˇ] soft, pliable, flexible; weak
Radical: Decomposition: 車 (chē ㄔㄜ)  欠 (qiàn ㄑㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] cart,  Rank: 6,007
[車, chē, ㄔㄜ] cart, vehicle; to move in a cart
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [pictographic] A cart with two wheels, seen from above,  Rank: 6,437
[載, zài, ㄗㄞˋ] load; to carry, to convey, to transport
Radical: Decomposition: 哉 (zāi ㄗㄞ)  車 (chē ㄔㄜ) 
Etymology: [pictophonetic] cart,  Rank: 6,570
[轎, jiào, ㄐㄧㄠˋ] sedan-chair, palanquin, litter
Radical: Decomposition: 車 (chē ㄔㄜ)  喬 (qiáo ㄑㄧㄠˊ) 
Etymology: [ideographic] A lofty 喬 carriage 車; 喬 also provides the pronunciation,  Rank: 6,836
[輔, fǔ, ㄈㄨˇ] side road; to assist, to coach, to tutor
Radical: Decomposition: 車 (chē ㄔㄜ)  甫 (fǔ ㄈㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] cart,  Rank: 6,839
[輸, shū, ㄕㄨ] to carry, to haul, to transport
Radical: Decomposition: 車 (chē ㄔㄜ)  俞 (yú ㄩˊ) 
Etymology: [pictophonetic] cart,  Rank: 7,013
[輓, wǎn, ㄨㄢˇ] to pull, to lead; to pull back, to draw a bow
Radical: Decomposition: 車 (chē ㄔㄜ)  免 (miǎn ㄇㄧㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] cart,  Rank: 7,111

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chē, ㄔㄜ, / ] car; vehicle; CL:輛|辆[liang4]; machine; to shape with a lathe; surname Che, #195 [Add to Longdo]
[jū, ㄐㄩ, / ] vehicle on land, #195 [Add to Longdo]
汽车[qì chē, ㄑㄧˋ ㄔㄜ, / ] car; automobile; bus, #576 [Add to Longdo]
车辆[chē liàng, ㄔㄜ ㄌㄧㄤˋ, / ] vehicle, #1,724 [Add to Longdo]
轿车[jiào chē, ㄐㄧㄠˋ ㄔㄜ, 轿 / ] (in former times) an enclosed carriage for carrying passengers; a motor carriage; a car or bus, #2,990 [Add to Longdo]
出租车[chū zū chē, ㄔㄨ ㄗㄨ ㄔㄜ, / ] taxi, #3,605 [Add to Longdo]
自行车[zì xíng chē, ㄗˋ ㄒㄧㄥˊ ㄔㄜ, / ] bicycle; bike, #3,680 [Add to Longdo]
列车[liè chē, ㄌㄧㄝˋ ㄔㄜ, / ] train (railway term), #3,761 [Add to Longdo]
火车[huǒ chē, ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ, / ] train, #3,844 [Add to Longdo]
开车[kāi chē, ㄎㄞ ㄔㄜ, / ] to drive a car, #3,867 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しゃない, shanai] (n) ในรถ เช่น ในรถไฟ, ในรถโดยสาร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しゃこ, shako] (n) อู่ซ่อมรถ
[くるま, kuruma, kuruma , kuruma] (n ) รถยนตร์ , See also: S. 自動,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[くるま, kuruma] Thai: รถยนต์ English: car
[くるま, kuruma] Thai: ยานพาหนะ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[くるま, kuruma] (n) (1) car; automobile; vehicle; (2) wheel; (P) [Add to Longdo]
々間通信[しゃしゃかんつうしん, shashakantsuushin] (n) {comp} IVC; intervehicle communication [Add to Longdo]
に撥ねられる[くるまにはねられる, kurumanihanerareru] (exp,v1) to be struck by a car [Add to Longdo]
の流れ[くるまのながれ, kurumanonagare] (n) flow of cars [Add to Longdo]
の両輪[くるまのりょうりん, kurumanoryourin] (exp) two halves of the whole; two wheels on which everything rolls [Add to Longdo]
を転がす[くるまをころがす, kurumawokorogasu] (exp,v5s) (col) to drive a car [Add to Longdo]
を留める[くるまをとめる, kurumawotomeru] (exp,v1) to park a car [Add to Longdo]
椅子(P);いす[くるまいす, kurumaisu] (n) wheelchair; folding push-chair; (P) [Add to Longdo]
井戸[くるまいど, kurumaido] (n) a well equipped with a pulley for drawing water [Add to Longdo]
[くるまや, kurumaya] (n) rickshawman; rickshaw station; cartwright [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This is my car.これが私のです。
No parking.禁止。
(On a bicycle) Whew! This is a tough hill. But coming back sure will be a breeze.(自転に乗って)フーッ、この坂道はきついよ。でも帰りは楽だよね。
"What make is your car?" "It is a Ford."「あなたの自動はどこの製品ですか」「フォード社のです」
"May I park here?" "No, you must not."「ここに駐してもよろしいですか」「いいえ、いけません」
"Are these your cars?" "Yes, they are."「これらはあなたのですか」「はい、そうです」
"What happened?" "The car broke down."「どうしたんだ」「が故障したんだ」
"Festiva" is a Ford, right?「フェスティバ」ってフォードのでしょ?
"What make is your car?" "It's a Ford."「君のはどこの製品ですか」「フォード社のです」 [M]
"Would you mind giving me a lift in your car?" "Not at all."にのせていただけませんか」「いいですとも」
"Can I use your car?' "Sure. Go ahead."を借りていいかい」「いいとも、どうぞ」
"Will you show me your ticket?" "Yes, of course."「乗券を拝見します」「はい、どうぞ」

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Trying to say that you're embarrassed to be seen in an American classic?[CN] 你想說你在這輛美國經典款中 感到尷尬? The Losers (2010)
Get Fitzpatrick on that fucking car phone right now![JA] ヤツの自動電話にかけろ The Secret of Sales (2017)
We've been in a collision with a civilian vehicle.[CN] 我們跟一輛民用汽相撞 The Losers (2010)
He travels in an armored column with at least 30 private security armed to the teeth.[CN] 他乘坐裝甲,最少有30個保鑣 各個都全副武裝 The Losers (2010)
But I see a lot of dogs on wheelchairs...[JA] イスを 使ってる犬は多いけど...  ()
I'll get out on the road, try and track him down.[JA] で探してくる The Secret of Sales (2017)
Does she use a wheelchair?[JA] イスを使えば?  ()
No, he's with me. I've just had a problem, my car's packed in.[JA] 一緒にいるけどが故障した The Secret of Sales (2017)
Jensen, Pooch, get a truck for the kids. Rest, out in five.[CN] 詹森,雜種狗,找輛貨載小孩 其他人衝出去 The Losers (2010)
And his fixed costs for his car, his rent and his utilities is $900.[JA] の維持費や家賃 光熱費だけで900ドル CounterPunch (2017)
You saw me drive off.[JA] で行ったのを見ただろ Find This Thing We Need To (2017)
Load and go.[CN] 上走吧 The Losers (2010)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
々間通信[しゃしゃかんつうしん, shashakantsuushin] IVC, intervehicle communication [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[くるま, kuruma] Wagen, -Rad [Add to Longdo]
[しゃりょう, sharyou] Wagen, Fahrzeug [Add to Longdo]
[しゃこ, shako] Garage [Add to Longdo]
[しゃしょう, shashou] Schaffner [Add to Longdo]
[しゃそう, shasou] Wagenfenster [Add to Longdo]
[しゃじく, shajiku] Radachse, Wagenachse, Welle [Add to Longdo]
[しゃりん, sharin] Wagenrad [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top