ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -足-, *足*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[足, zú, ㄗㄨˊ] foot; to attain, to satisfy; enough
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  ?
Etymology: [pictographic] The leg 口 above the foot, Rank: 527
[路, lù, ㄌㄨˋ] road, path, street; journey
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  各 [, ㄍㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 305
[跟, gēn, ㄍㄣ] heel; to accompany, to follow; with
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  艮 [gěn, ㄍㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 541
[跑, pǎo, ㄆㄠˇ] to run, to flee, to escape
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  包 [bāo, ㄅㄠ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 864
[跳, tiào, ㄊㄧㄠˋ] to hop, to skip; to jump, to leap; to vault; to dance
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  兆 [zhào, ㄓㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 999
[距, jù, ㄐㄩˋ] distance, gap
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  巨 [, ㄐㄩˋ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 1202
[跃, yuè, ㄩㄝˋ] to skip, to jump, to frolic
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  夭 [yāo, ㄧㄠ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 1516
[踪, zōng, ㄗㄨㄥ] footprints, traces, tracks
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  宗 [zōng, ㄗㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 1532
[践, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] to trample, to tread on, to walk over
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  戋 [jiān, ㄐㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 1578
[跌, diē, ㄉㄧㄝ] to stumble, to slip, to fall
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  失 [shī, ]
Etymology: [ideographic] To lose 失 one's footing 足, Rank: 1590

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zú, ㄗㄨˊ, ] foot; to be sufficient, #1,689 [Add to Longdo]
[mǎn zú, ㄇㄢˇ ㄗㄨˊ, / 滿] to satisfy; to meet (the needs of), #1,114 [Add to Longdo]
[bù zú, ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ, ] insufficient; lacking; deficiency; not enough; inadequate; not worth; cannot; should, #1,321 [Add to Longdo]
[zú qiú, ㄗㄨˊ ㄑㄧㄡˊ, ] football; soccer, #1,633 [Add to Longdo]
[zú gòu, ㄗㄨˊ ㄍㄡˋ, / ] enough; sufficient, #2,366 [Add to Longdo]
[zú yǐ, ㄗㄨˊ ㄧˇ, ] sufficient to...; so much so that; so that, #4,865 [Add to Longdo]
[shí zú, ㄕˊ ㄗㄨˊ, ] ample; complete; hundred percent; a pure shade (of some color), #5,465 [Add to Longdo]
[chōng zú, ㄔㄨㄥ ㄗㄨˊ, ] adequate; sufficient; abundant, #5,711 [Add to Longdo]
[zú xié, ㄗㄨˊ ㄒㄧㄝˊ, / ] soccer league; same as 球協會|球协会, #6,584 [Add to Longdo]
[zhī zú, ㄓ ㄗㄨˊ, ] content with one's situation; to know contentment (hence happiness), #11,470 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[あし, ashi] (n) ขา, เท้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
の裏[あしのうら, ashinoura] (n) ฝ่าเท้า

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
りる[たりる, tariru] TH: พอเพียง  EN: to be sufficient
りる[たりる, tariru] TH: มีพอแล้ว  EN: to be enough
[たす, tasu] TH: บวก(เลข)  EN: to add (numbers)
[たす, tasu] TH: ทำธุระ  EN: to do (e.g. one's business)
[あしくび, ashikubi] EN: ankle

Japanese-English: EDICT Dictionary
[そく, soku] (suf,ctr) counter for pairs (of socks, shoes, etc.) [Add to Longdo]
(P);脚(P);肢[あし, ashi] (n) (1) (esp. ) foot; (2) (esp. 脚,肢) leg; (3) gait; (4) pace; (5) (usu. 脚) bottom structural component (i.e. radical) of a kanji; (6) ( only) means of transportation; (P) [Add to Longdo]
がすくむ;が竦む[あしがすくむ, ashigasukumu] (exp,v5m) to freeze (from fear); to be unable to (too frightened to) run [Add to Longdo]
がつる;が攣る;が痙る[あしがつる, ashigatsuru] (exp,v5r) (See 攣る) to have one's leg cramp [Add to Longdo]
が遠のく[あしがとおのく, ashigatoonoku] (exp,v5k) to visit less often [Add to Longdo]
が重い[あしがおもい, ashigaomoi] (exp) one's legs being leaden (through tiredness, etc.) [Add to Longdo]
が出る[あしがでる, ashigaderu] (v1) to exceed the budget; to do not cover the expense [Add to Longdo]
が早い[あしがはやい, ashigahayai] (exp,adj-i) (1) to be fast at walking and running; (2) to be quick to spoil (of foodstuffs) [Add to Longdo]
が地に着かない;が地に付かない;が地につかない[あしがちにつかない, ashigachinitsukanai] (exp) losing oneself; on top of the world; walking on air; frivolous [Add to Longdo]
が遅い[あしがおそい, ashigaosoi] (exp) (See の遅い) to be slow-footed [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'll be back in a minute he added.「すぐ帰ってくるから」と彼は付けした。
Suppose there was a worldwide oil shortage in ten years' time. What would happen to the industrialised countries?10年経って、世界に石油が不すると仮定しよう。工業国に何が起こるだろうか。
It was a satisfactory arrangement for fifteen years.15年間は満しうる取り決めであった。
In 1994, there was a shortage of water and rice in Japan.1994年、日本は水と米不だった。
There is a page missing.1ページりない。
An old woman limped along the street.1人の老婆が不自由なで通りを歩いていた。
At the end of every day his back was tired and his legs hurt.1日が終わると背中が疲れ、は痛みました。
Ten thousand yen will not cover the expenses.1万円ではが出る。
The ages of the two children put together was equivalent to that of their father.2人の子供のすと父親の年に等しかった。
Two stockings are called a pair of stockings.2枚の靴下は1の靴下と呼ばれる。
It is easy to add 5 to 10.5+10のし算はやさしい。
What do you have to add to 17 to get 60?60にするためには17に何をせばよいの。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
し算[たしざん, tashizan] addition [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あし, ashi] Fuss, Bein [Add to Longdo]
[たす, tasu] hinzufuegen, addieren [Add to Longdo]
取り[あしどり, ashidori] -Gang, Schritt [Add to Longdo]
摺岬[あしずりみさき, ashizurimisaki] (Suedspitze Shikokus) [Add to Longdo]
止め[あしどめ, ashidome] Hausarrest, Einsperrung [Add to Longdo]
[たび, tabi] japanische_Socken (zum Kimono) [Add to Longdo]
[そくせき, sokuseki] Fussspur [Add to Longdo]
[そくせき, sokuseki] Fussspur [Add to Longdo]
踏み[あしぶみ, ashibumi] auf_der_Stelle_treten [Add to Longdo]
[あしおと, ashioto] Schritte [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top