ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

趁旅客与工作人员晚餐时 我 [...] 往北走,我们将烧毁每一座桥

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -趁旅客与工作人员晚餐时 我 [...] 往北走,我们将烧毁每一座桥-, *趁旅客与工作人员晚餐时 我 [...] 往北走,我们将烧毁每一座桥*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"At Big Shanty we will steal the train while the passengers and the crew are at dinner, and proceeding North we will burn every bridge, cutting off the supplies of the army now facing you."[CN] 趁旅客与工作人员晚餐时 我们在大森地劫走火车 往北走,我们将烧毁每一座桥 The General (1926)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(chèn)旅客 (lǚ kè) ()工作人员 (gōng zuò rén yuán)晚餐 (wǎn cān) (shí) 我们 (wǒ men) (zài)大森地 ()劫走 ()火车 (huǒ chē) 往北走 ()我们 (wǒ men) (jiāng)烧毁 (shāo huǐ) (měi)一座 () (qiáo)

 


  

 
 • (chèn, ㄔㄣˋ) avail oneself of; take advantage of [CE-DICT-Simplified]
 • (chèn, ㄔㄣˋ) avail oneself of; take advantage of [CE-DICT-Traditional]
旅客
 • (りょかく(P);りょきゃく) (n) passenger (transport); (P) [EDICT]
 • (lǚ kè, ㄌㄩˇ ㄎㄜˋ) traveler; tourist [CE-DICT-Simplified]
 • (lǚ kè, ㄌㄩˇ ㄎㄜˋ) traveler; tourist [CE-DICT-Traditional]
 • (むた;みた(共)) (n) (arch) (after noun+が, pronoun+の, etc.) together with ... [EDICT]
 • (yú, ㄩˊ) (same as 歟|欤, final particle expression doubt or surprise, similar to 吗 or 呢) [CE-DICT-Simplified]
 • (yǔ, ㄩˇ) and; to give; together with [CE-DICT-Simplified]
 • (yù, ㄩˋ) take part in [CE-DICT-Simplified]
工作人员
 • (gōng zuò rén yuán, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ) staff [CE-DICT-Simplified]
晚餐
 • (wǎn cān, ㄨㄢˇ ㄘㄢ) evening meal; dinner [CE-DICT-Simplified]
 • (wǎn cān, ㄨㄢˇ ㄘㄢ) evening meal; dinner [CE-DICT-Traditional]
 • (shí, ㄕˊ) o'clock; time; when; hour; season; period; surname Shi [CE-DICT-Simplified]
我们
 • (wǒ men, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙) we; us; ourselves; our [CE-DICT-Simplified]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Simplified]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Traditional]
火车
 • (huǒ chē, ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ) train [CE-DICT-Simplified]
 • (しょう) (n) commander; general; leader; (P) [EDICT]
 • (jiāng, ㄐㄧㄤ) (will, shall, "future tense"); ready; prepared; to get; to use [CE-DICT-Simplified]
 • (jiàng, ㄐㄧㄤˋ) a general [CE-DICT-Simplified]
烧毁
 • (shāo huǐ, ㄕㄠ ㄏㄨㄟˇ) to burn; to burn down [CE-DICT-Simplified]
 • (měi, ㄇㄟˇ) each; every [CE-DICT-Simplified]
 • (měi, ㄇㄟˇ) each; every [CE-DICT-Traditional]
一座
 • (いちざ) (n,vs) (1) party; those present; troupe; (2) first seat; (P) [EDICT]
 • (qiáo, ㄑㄧㄠˊ) bridge [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top