ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -责-, *责*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[责, zé, ㄗㄜˊ] one's responsibility, duty
Radical: , Decomposition:     贝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [ideographic] Money 贝 that must be repaid, Rank: 535

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zé, ㄗㄜˊ, / ] duty; responsibility; to reproach; to blame, #5,954 [Add to Longdo]
[zé rèn, ㄗㄜˊ ㄖㄣˋ, / ] responsibility; blame; duty, #732 [Add to Longdo]
[fù zé, ㄈㄨˋ ㄗㄜˊ, / ] to be in charge of; to take responsibility for; to be to blame; conscientious, #982 [Add to Longdo]
[fù zé rén, ㄈㄨˋ ㄗㄜˊ ㄖㄣˊ, / ] person in charge (of something), #1,022 [Add to Longdo]
[zhí zé, ㄓˊ ㄗㄜˊ, / ] duty, responsibility, or obligation, #3,901 [Add to Longdo]
[zhǐ zé, ㄓˇ ㄗㄜˊ, / ] to criticize; to find fault with; to denounce, #5,157 [Add to Longdo]
[qiǎn zé, ㄑㄧㄢˇ ㄗㄜˊ, / ] denounce; condemn; criticize, #6,948 [Add to Longdo]
任感[zé rèn gǎn, ㄗㄜˊ ㄖㄣˋ ㄍㄢˇ, / ] sense of responsibility, #7,107 [Add to Longdo]
任制[zé rèn zhì, ㄗㄜˊ ㄖㄣˋ ㄓˋ, / ] system of job responsibility, #7,219 [Add to Longdo]
[fù zé rèn, ㄈㄨˋ ㄗㄜˊ ㄖㄣˋ, / ] responsibility for; blamed for; be in charge of, #8,046 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top