ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -贝-, *贝*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[贝, bèi, ㄅㄟˋ] sea shell; money, currency
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  人 [rén, ㄖㄣˊ]
Etymology: [pictographic] A sea shell, once used as currency, Rank: 1133
[资, zī, ] wealth, property, capital
Radical: , Decomposition:   次 [, ㄘˋ]  贝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 257
[费, fèi, ㄈㄟˋ] expenses, fees; to cost, to spend; wasteful
Radical: , Decomposition:   弗 [, ㄈㄨˊ]  贝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 486
[责, zé, ㄗㄜˊ] one's responsibility, duty
Radical: , Decomposition:     贝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [ideographic] Money 贝 that must be repaid, Rank: 535
[财, cái, ㄘㄞˊ] riches, wealth, valuables
Radical: , Decomposition:   贝 [bèi, ㄅㄟˋ]  才 [cái, ㄘㄞˊ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 680
[负, fù, ㄈㄨˋ] load, burden; to carry, to bear
Radical: , Decomposition:     贝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [ideographic] A person 人 carrying a lot of money 贝, Rank: 691
[货, huò, ㄏㄨㄛˋ] products, merchandise; goods, commodities
Radical: , Decomposition:   化 [huà, ㄏㄨㄚˋ]  贝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 818
[败, bài, ㄅㄞˋ] failure; to decline, to fail, to suffer defeat
Radical: , Decomposition:   贝 [bèi, ㄅㄟˋ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [pictophonetic] rap, Rank: 862
[贵, guì, ㄍㄨㄟˋ] expensive, costly; valuable, precious
Radical: , Decomposition:     中 [zhōng, ㄓㄨㄥ]  一 [, ]  贝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 873
[赛, sài, ㄙㄞˋ] to compete, to contend; contest, race
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]    ?  贝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 1064

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bèi, ㄅㄟˋ, / ] cowries; shell; valuables; shellfish; surname Bei, #4,648 [Add to Longdo]
[bǎo bèi, ㄅㄠˇ ㄅㄟˋ, / ] treasured object; treasure; darling; baby; cowry; good-for-nothing or queer character, #1,712 [Add to Longdo]
[Bèi ěr, ㄅㄟˋ ㄦˇ, / ] Bell (person name), #12,978 [Add to Longdo]
[Nuò bèi ěr, ㄋㄨㄛˋ ㄅㄟˋ ㄦˇ, / ] Nobel (prize), #15,779 [Add to Longdo]
[kǎo bèi, ㄎㄠˇ ㄅㄟˋ, / ] to copy, #18,364 [Add to Longdo]
尔奖[Nuò bèi ěr jiǎng, ㄋㄨㄛˋ ㄅㄟˋ ㄦˇ ㄐㄧㄤˇ, / ] Nobel prize, #21,358 [Add to Longdo]
鲁特[Bèi lǔ tè, ㄅㄟˋ ㄌㄨˇ ㄊㄜˋ, / ] Beirut (capital of Lebanon), #21,467 [Add to Longdo]
[bèi ké, ㄅㄟˋ ㄎㄜˊ, / ] shell; conch; cowry; mother of pearl; hard outer skin; alternative reading bei4 qiao4, mostly written, #23,302 [Add to Longdo]
多芬[Bèi duō fēn, ㄅㄟˋ ㄉㄨㄛ ㄈㄣ, / ] Beethoven, #28,950 [Add to Longdo]
尔格莱德[Bèi ěr gé lái dé, ㄅㄟˋ ㄦˇ ㄍㄜˊ ㄌㄞˊ ㄉㄜˊ, / ] Belgrade (capital of Serbia), #31,063 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top