ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -賺-, *賺*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[賺, zhuàn, ㄓㄨㄢˋ] to earn, to profit, to make money
Radical: , Decomposition:   貝 [bèi, ㄅㄟˋ]  兼 [jiān, ㄐㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 9565

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, / ] earn; make a profit, #2,903 [Add to Longdo]
[zuàn, ㄗㄨㄢˋ, / ] cheat; swindle, #2,903 [Add to Longdo]
赚钱[zhuàn qián, ㄓㄨㄢˋ ㄑㄧㄢˊ, / ] to earn money; money making, #4,115 [Add to Longdo]
赚取[zhuàn qǔ, ㄓㄨㄢˋ ㄑㄩˇ, / ] to make a profit; to earn a packet, #16,511 [Add to Longdo]
赚大钱[zhuàn dà qián, ㄓㄨㄢˋ ㄉㄚˋ ㄑㄧㄢˊ, / ] to earn a fortune [Add to Longdo]
赚得[zhuàn dé, ㄓㄨㄢˋ ㄉㄜˊ, / ] earn [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[すかす, sukasu] (v5s) to coax; to cajole; to humour (humor); to wheedle [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
She coaxed and wheedled her unwilling child into going to the dentist with her彼女は嫌がる子供を宥めして歯医者に連れて行った。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top