ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -賑-, *賑*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[賑, zhèn, ㄓㄣˋ] to relieve, to aid; rich
Radical: , Decomposition:   貝 [bèi, ㄅㄟˋ]  辰 [chén, ㄔㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] money

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhèn, ㄓㄣˋ, / ] to relieve (the distressed), #48,640 [Add to Longdo]
赈灾[zhèn zāi, ㄓㄣˋ ㄗㄞ, / ] disaster relief, #29,849 [Add to Longdo]
赈济[zhèn jì, ㄓㄣˋ ㄐㄧˋ, / ] to give relief aid, #62,991 [Add to Longdo]
赈恤[zhèn xù, ㄓㄣˋ ㄒㄩˋ, / ] relief aid, #192,892 [Add to Longdo]
赈捐[zhèn juān, ㄓㄣˋ ㄐㄩㄢ, / ] money donation to relieve distress or famine, #582,713 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
わう[にぎわう, nigiwau] TH: เต็มไปด้วย  EN: to prosper
わう[にぎわう, nigiwau] TH: กิจการคึกคัก  EN: to do thriving business
わう[にぎわう, nigiwau] TH: หนาแน่นไปด้วยผู้คน  EN: to be crowded with people

Japanese-English: EDICT Dictionary
々しい;しい[にぎにぎしい, niginigishii] (adj-i) lively; merry; gay [Add to Longdo]
あう[にぎあう, nigiau] (v5u,vi) (incorrect variant of わう) (See わう) to prosper; to flourish; to do thriving business; to be crowded with people [Add to Longdo]
やか[にぎやか, nigiyaka] (adj-na) bustling; busy; (P) [Add to Longdo]
やかさ[にぎやかさ, nigiyakasa] (n) business; liveliness [Add to Longdo]
わい[にぎわい, nigiwai] (n) prosperity; bustle; activity; crowd; turnout [Add to Longdo]
わう[にぎわう, nigiwau] (v5u,vi) to prosper; to flourish; to do thriving business; to be crowded with people; (P) [Add to Longdo]
わす[にぎわす, nigiwasu] (v5s,vt) to make prosperous; to enliven [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This street is lively.この通りはやかだ。
His shop is in a busy section of town.彼の店は町のやかな区域にある。
What is political science? From the "political" people will probably first associate it with the political incidents that enliven journalism.政治学とは何か。「セイジ」から、人々は、まず、ジャーナリズムをわす政治的事件を連想するでしょう。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You really are smooth, aren't you, Mr. Porter?[CN] 斕淩劂蚐郲忕腔 祥岆繫ㄛ疏杻珂汜ˋ De-Lovely (2004)
- Say is it always like this around here?[JP] いつもこんなに わってるの? D.O.A. (1949)
(ELECTRONIC BUZZING)[JP] (電子やかな)"/私は" Before the Devil Knows You're Dead (2007)
You know, make the place look like it's busy.[JP] やかな場所の様にしたい Super 8 (2011)
You know Bilbo.[JP] ビルボはやかなのが 好きだから The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
(ELECTRONIC BUZZING)[JP] (電子やか) Before the Devil Knows You're Dead (2007)
More fun with 12,Grandma.[JP] 12人ならもっとやかだよ Night Market Hero (2011)
Market week. The place is crawling with travelling salesmen.[JP] ホテルは 商談会でわってる D.O.A. (1949)
Shinobi aren't the only ones who get wounded in war.[JP] それで やかに 話せばいいじゃんか。 羽目外しちゃってさ! Naruto: Shippûden (2007)
Gangbusters.[JP] わいですとも 137 Sekunden (2009)
- i waspushedandigot dragged - okay, kids! now it's time to play the snowmobile game, with your host, russ richards![CN] 苤攬衭ㄛ岆奀緊俙悕陬蚔牁賸 Lucky Numbers (2000)
- Say, how long has this been going on?[JP] このわいは いつから? D.O.A. (1949)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top