ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -賊-, *賊*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[賊, zéi, ㄗㄟˊ] thief, traitor; cunning, sly
Radical: , Decomposition:   貝 [bèi, ㄅㄟˋ]  戎 [róng, ㄖㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] weapons, Rank: 9563

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zéi, ㄗㄟˊ, / ] thief, #4,400 [Add to Longdo]
海贼[hǎi zéi, ㄏㄞˇ ㄗㄟˊ, / ] a pirate, #13,005 [Add to Longdo]
盗贼[dào zéi, ㄉㄠˋ ㄗㄟˊ, / ] robbers, #17,750 [Add to Longdo]
窃贼[qiè zéi, ㄑㄧㄝˋ ㄗㄟˊ, / ] thief, #23,143 [Add to Longdo]
卖国贼[mài guó zéi, ㄇㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄗㄟˊ, / ] traitor, #38,835 [Add to Longdo]
乌贼[wū zéi, ㄨ ㄗㄟˊ, / ] cuttlefish, #48,188 [Add to Longdo]
做贼心虚[zuò zéi xīn xū, ㄗㄨㄛˋ ㄗㄟˊ ㄒㄧㄣ ㄒㄩ, / ] to have a guilty conscience (idiom), #61,359 [Add to Longdo]
逆贼[nì zéi, ㄋㄧˋ ㄗㄟˊ, / ] renegade; traitor and bandit, #71,402 [Add to Longdo]
奸贼[jiān zéi, ㄐㄧㄢ ㄗㄟˊ, / ] a traitor; a treacherous bandit, #82,334 [Add to Longdo]
贼眼[zéi yǎn, ㄗㄟˊ ㄧㄢˇ, / ] shifty gaze; furtive glance, #95,140 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぞく, zoku] (n) (1) thief; robber; burglar; (2) rebel; insurgent; traitor [Add to Longdo]
[ぞくがい, zokugai] (n,vs) harm; killing; destruction at the hands of rebels [Add to Longdo]
[ぞくぎゃく, zokugyaku] (n) damage and ill-treatment [Add to Longdo]
[ぞくぐん, zokugun] (n) rebel army [Add to Longdo]
[ぞくし, zokushi] (n) rebellious child; rebel; traitor [Add to Longdo]
[ぞくしょう, zokushou] (n) leader of a rebel army or band of rebels [Add to Longdo]
[ぞくしん, zokushin] (n) (1) malicious intent; inclination for wrongdoing; (2) rebellious mind [Add to Longdo]
[ぞくしん, zokushin] (n) rebel; insurrectionist; traitor [Add to Longdo]
[ぞくと, zokuto] (n) rebels; bandit; robber; traitors [Add to Longdo]
[ぞくめい, zokumei] (n) (the stigma of) the name of "rebel" [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Watch out for thieves around here.ここでは盗にご用心。
It's thieves' cant.それが盗の通り言葉です。
Let's make believe that we are pirates.ごっこをしようよ。
The pirates sailed the seven seas.たちは7つの海を航海した。
Larger pirates often preyed on unarmed merchant ships.は武装していない商船を餌食にした。
The pirates buried their treasure in the ground.は宝を地中に埋めた。
The pirates had no choice but to surrender.達には降参する以外に道はなかった。
Some burglars broke into my house last night.昨晩私の家にが押し入った。
The bandits made a raid on the village.がその村を襲った。
If you win, you are in the right, but if you lost, you are in the wrong.勝てば官軍負ければ軍。
Burglars broke into his house.が彼の家に押し入った。
The thief entered the house at the back door by the open window.は裏口の開いた窓から入った。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぞく, zoku] RAEUBER, DIEB [Add to Longdo]
[ぞくぐん, zokugun] Rebellenheer, Rebellen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top