ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -貝-, *貝*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[貝, bèi, ㄅㄟˋ] sea shell; money, currency
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  八 [, ㄅㄚ]
Etymology: [ideographic] A sea shell, once used as currency, Rank: 6260
[質, zhì, ㄓˋ] essence, nature; material, substance
Radical: , Decomposition:   斦 [yín, ㄧㄣˊ]  貝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] shell, Rank: 4852
[貢, gòng, ㄍㄨㄥˋ] to offer, to contribute; tribute, gifts
Radical: , Decomposition:   工 [gōng, ㄍㄨㄥ]  貝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 6125
[資, zī, ] wealth, property, capital
Radical: , Decomposition:   次 [, ㄘˋ]  貝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 6332
[貪, tān, ㄊㄢ] greedy, covetous; corrupt
Radical: , Decomposition:   今 [jīn, ㄐㄧㄣ]  貝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 6422
[責, zé, ㄗㄜˊ] one's responsibility, duty
Radical: , Decomposition:     貝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [ideographic] Money 貝 that must be repaid, Rank: 6600
[貴, guì, ㄍㄨㄟˋ] expensive, costly; valuable, precious
Radical: , Decomposition:     中 [zhōng, ㄓㄨㄥ]  一 [, ]  貝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 6640
[負, fù, ㄈㄨˋ] load, burden; to carry, to bear
Radical: , Decomposition:     貝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [ideographic] A person 人 carrying a lot of money 貝, Rank: 6721
[貼, tiē, ㄊㄧㄝ] to stick, to paste; attached; allowance, subsidy
Radical: , Decomposition:   貝 [bèi, ㄅㄟˋ]  占 [zhàn, ㄓㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 6749
[費, fèi, ㄈㄟˋ] expenses, fees; to cost, to spend; wasteful
Radical: , Decomposition:   弗 [, ㄈㄨˊ]  貝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 6774

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bèi, ㄅㄟˋ, / ] cowries; shell; valuables; shellfish; surname Bei, #4,648 [Add to Longdo]
宝贝[bǎo bèi, ㄅㄠˇ ㄅㄟˋ, / ] treasured object; treasure; darling; baby; cowry; good-for-nothing or queer character, #1,712 [Add to Longdo]
贝尔[Bèi ěr, ㄅㄟˋ ㄦˇ, / ] Bell (person name), #12,978 [Add to Longdo]
诺贝尔[Nuò bèi ěr, ㄋㄨㄛˋ ㄅㄟˋ ㄦˇ, / ] Nobel (prize), #15,779 [Add to Longdo]
拷贝[kǎo bèi, ㄎㄠˇ ㄅㄟˋ, / ] to copy, #18,364 [Add to Longdo]
诺贝尔奖[Nuò bèi ěr jiǎng, ㄋㄨㄛˋ ㄅㄟˋ ㄦˇ ㄐㄧㄤˇ, / ] Nobel prize, #21,358 [Add to Longdo]
贝鲁特[Bèi lǔ tè, ㄅㄟˋ ㄌㄨˇ ㄊㄜˋ, / ] Beirut (capital of Lebanon), #21,467 [Add to Longdo]
贝壳[bèi ké, ㄅㄟˋ ㄎㄜˊ, / ] shell; conch; cowry; mother of pearl; hard outer skin; alternative reading bei4 qiao4, mostly written, #23,302 [Add to Longdo]
贝多芬[Bèi duō fēn, ㄅㄟˋ ㄉㄨㄛ ㄈㄣ, / ] Beethoven, #28,950 [Add to Longdo]
贝尔格莱德[Bèi ěr gé lái dé, ㄅㄟˋ ㄦˇ ㄍㄜˊ ㄌㄞˊ ㄉㄜˊ, / ] Belgrade (capital of Serbia), #31,063 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かいばしら, kaibashira] (n) เอ็นหอย
[かいばしら, kaibashira] (n) เอ็นหอย

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ばい;バイ, bai ; bai] (n) shell; shellfish; (P) [Add to Longdo]
[ばい;バイ, bai ; bai] (n) (1) (uk) Japanese babylon (species of shelled mollusk, Babylonia japonica); Japanese ivory shell; (2) (abbr) (See 独楽) spinning top (traditionally made from a Japanese babylon shell) [Add to Longdo]
ボタン[かいボタン, kai botan] (n) mother-of-pearl button [Add to Longdo]
[ばいか, baika] (n) (arch) shell money [Add to Longdo]
殻(P);殼(P);がら[かいがら, kaigara] (n) shell; (P) [Add to Longdo]
殻骨[かいがらぼね, kaigarabone] (n) (col) (See 肩甲骨) shoulder blade [Add to Longdo]
殻状割れ口[かいがらじょうわれくち, kaigarajouwarekuchi] (n) conchoidal fracture [Add to Longdo]
殻虫;介殻虫[かいがらむし;カイガラムシ, kaigaramushi ; kaigaramushi] (n) (uk) scale insect [Add to Longdo]
殻追放[かいがらついほう, kaigaratsuihou] (n) ostracism [Add to Longdo]
割;割り;卵割り;卵割;穎割り;穎割[かいわり, kaiwari] (n) radish sprout [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Judy picked pretty shells on the beach.ジュディは美しいがらを浜辺でひろった。
I don't like shellfish.は好きではない。
It is a lot of fun picking various shells on the sands.砂浜でいろんなを拾うのは実に楽しい。
What I have in my hand is a fossil seashell.私が手にしてるのはの化石です。
I found a beautiful shell on the shore.私は岸辺で美しい殻を見つけた。
I went looking for pretty shells as a present!プレゼントにするきれいながらをひろいにいったよ!
It depends on the strength of the flame, the pan used and the type of ingredients.火力とお鍋との種類によるわ。 [F]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かい, kai] Muschel [Add to Longdo]
ボタン[かいぼたん, kaibotan] Perlmutterknopf [Add to Longdo]
[かいずか, kaizuka] Muschelhaufen [Add to Longdo]
[かいがら, kaigara] Muschelschale [Add to Longdo]
[かいるい, kairui] Muscheln [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top