ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -豪-, *豪*
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
[ごうあ] (n) Asia Oceania

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[豪, háo, ㄏㄠˊ] brave, heroic, chivalrous
Radical: , Decomposition:   高 [gāo, ㄍㄠ]  豕 [shǐ, ㄕˇ]
Etymology: [pictophonetic] boar, Rank: 1513

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[háo, ㄏㄠˊ, ] grand; heroic, #4,459 [Add to Longdo]
[háo huá, ㄏㄠˊ ㄏㄨㄚˊ, / ] luxurious, #3,528 [Add to Longdo]
[zì háo, ㄗˋ ㄏㄠˊ, ] (feel a sense of) pride; to be proud of sth (in a good way), #7,076 [Add to Longdo]
[fù háo, ㄈㄨˋ ㄏㄠˊ, ] a millionaire, #9,336 [Add to Longdo]
[háo mài, ㄏㄠˊ ㄇㄞˋ, / ] bold; open-minded; heroic, #20,292 [Add to Longdo]
[háo shuǎng, ㄏㄠˊ ㄕㄨㄤˇ, ] outspoken and straightforward; forthright; expansive, #23,535 [Add to Longdo]
[háo fàng, ㄏㄠˊ ㄈㄤˋ, ] bold and unconstrained; powerful and free, #26,533 [Add to Longdo]
艾森威尔[Ài sēn háo wēi ěr, ㄞˋ ㄙㄣ ㄏㄠˊ ㄨㄟ ㄦˇ, / ] Dwight D. Eisenhower (1890-1969), US army general and politician, Supreme Allied Commander in Europe during World War II, US President 1953–1961, #26,627 [Add to Longdo]
[zì háo gǎn, ㄗˋ ㄏㄠˊ ㄍㄢˇ, ] pride in sth; self-esteem, #27,829 [Add to Longdo]
[háo jié, ㄏㄠˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] hero; towering figure, #27,833 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
の者[ごうのもの, gounomono] (n) past master; veteran [Add to Longdo]
ドル[ごうドル, gou doru] (n) Australian dollar [Add to Longdo]
[ごういん, gouin] (n) drinking; carousing [Add to Longdo]
[ごうう, gouu] (n) torrential rain; heavy rain; cloudburst; downpour; (P) [Add to Longdo]
雨禍[ごううか, gouuka] (n) flood devastation [Add to Longdo]
[ごうか, gouka] (n) wealthy and powerful family [Add to Longdo]
[ごうか, gouka] (adj-na,n) wonderful; gorgeous; splendor; splendour; pomp; extravagance; (P) [Add to Longdo]
華絢爛[ごうかけんらん, goukakenran] (adj-na,adj-no,adj-t,adv-to) luxurious and gorgeous [Add to Longdo]
華船[ごうかせん, goukasen] (n) luxury liner [Add to Longdo]
華版[ごうかばん, goukaban] (n) deluxe edition [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There are no fewer than a dozen bedrooms in this mansion.この邸には寝室が十二もあります。
When she saw a gorgeous coat, Julie decided to buy it.ジュリーは華な上着を見ると、それを買う決心をした。
We were charmed by the fabulous suite.スイートルームのあまりの華さにウットリした。
Well, I clean the rooms, do the laundry, or cook an elaborate supper.そうですね、部屋の掃除をしたり、洗濯したり、華な晩御飯を作ったり、します。
The hotel was luxurious beyond description.そのホテルは言葉で表現できないほど華だった。
The heavy snowfall prevented our train from leaving on time.その雪のため、私たちの列車は定刻に発車できなかった。
The millionaire intended to purchase the masterpiece regardless of cost.その大富は費用には関係なくその傑作を購入するつもりだった。
The millionaire began life as a poor boy.その大富は貧しい少年として生涯を始めた。
The millionaire insisted on acquiring the masterpiece no matter how much it cost.たとえいくらかかろうともその傑作は手に入れると、その大富は言い張った。
What a gorgeous coat you're wearing.なんて華なコートを着ているのだろう。
What splendid houses they are!何と華な家々でしょう。
The rivers were flooded by the heavy rain.河川は雨で氾濫しました。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ごう, gou] STAERKE, MACHT, GLANZ, PRACHT [Add to Longdo]
[ごうけつ, gouketsu] -Held, grosser_Mann [Add to Longdo]
傑笑い[ごうけつわらい, gouketsuwarai] schallendes_Gelaechter [Add to Longdo]
[ごうそう, gousou] grossartig, herrlich [Add to Longdo]
[ごうぞく, gouzoku] maechtige_Familie, einflussreiche_Familie [Add to Longdo]
[ごうか, gouka] -Pracht, -Prunk, -Luxus [Add to Longdo]
[ごうう, gouu] starker_Regen, Regenguss [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top