ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -象-, *象*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[象, xiàng, ㄒㄧㄤˋ] elephant; ivory; figure, image
Radical: , Decomposition:     口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  豕 [shǐ, ㄕˇ]
Etymology: [pictophonetic] boar, Rank: 300

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, ] elephant; shape; form; appearance; of that shape; comparable to; such as...; image under a map (math.), #1,483 [Add to Longdo]
[xiàn xiàng, ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] appearance; phenomenon, #929 [Add to Longdo]
[xíng xiàng, ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄤˋ, ] image; form; figure, #1,387 [Add to Longdo]
[duì xiàng, ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] target; object; partner; boyfriend; girlfriend, #1,568 [Add to Longdo]
[xiǎng xiàng, ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˋ, ] to imagine; to fancy, #2,469 [Add to Longdo]
[yìn xiàng, ㄧㄣˋ ㄒㄧㄤˋ, ] impression, #2,665 [Add to Longdo]
[qì xiàng, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] meteorology; atmosphere, #4,778 [Add to Longdo]
[jì xiàng, ㄐㄧˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] mark; indication; sign; indicator, #5,042 [Add to Longdo]
[xiàng zhēng, ㄒㄧㄤˋ ㄓㄥ, / ] emblem; symbol; token; badge; to symbolize; to signify; to stand for, #5,538 [Add to Longdo]
[jǐng xiàng, ㄐㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˋ, ] scene; sight (to behold), #7,367 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ぞう, zou] (n) ช้าง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
形文字[しょうけいもじ, shoukeimoji] (n) อักษรภาพ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぞう, zou] (n) phenomenon; (P) [Add to Longdo]
[ぞう, zou] (n) elephant; (P) [Add to Longdo]
さん[ぞうさん, zousan] (n) elephant [Add to Longdo]
の鼻[ぞうのはな, zounohana] (n) trunk of an elephant [Add to Longdo]
る;形取る;形どる;模る[かたどる, katadoru] (v5r,vi) (1) to model on; to make in the shape of; to represent; to pattern after; to imitate; (2) to symbolise [Add to Longdo]
[ぞうげ, zouge] (n) ivory; (P) [Add to Longdo]
牙の塔[ぞうげのとう, zougenotou] (n) ivory tower [Add to Longdo]
牙海岸[ぞうげかいがん, zougekaigan] (n) (See コートジボワール) (Republic of) Ivory Coast; Côte d'Ivoire [Add to Longdo]
牙細工[ぞうげざいく, zougezaiku] (n) ivory carving [Add to Longdo]
牙質[ぞうげしつ, zougeshitsu] (n) dentin; dentine [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
An elephant was hunted there.1頭のがそこで狩られた。
Your explanation is too abstract to me.あなたの説明は私には抽的すぎます。
That painting is a masterpiece of impressionist art.あの絵画は印派美術の傑作である。
How does America impress you?アメリカの印はいかがですか。
In Alaska you can see natural phenomena like the aurora, right?アラスカでは、自然現の「オーロラ」が見られるんですよね。
The scenery of the Alps left a lasting impression on me.アルプスの景観は私の印に残った。
The aurora is a phenomenon characteristic of the Polar Regions.オーロラは極地に特有の現です。
An olive branch symbolizes peace.オリーブの枝は平和を徴する。
Elephants abound here.ここにはが多い。
We've been having strange weather the past few years.ここ何年か異常気がつづいている。
This seminar will target senior marketing leaders from Japanese firms.このセミナーは、日本企業のマーケティング担当管理職を対としたものです。
What is significant in this argument is that his theory can identify those phenomena.この議論で重要な点は、彼の理論がそれらの現を特定することができるということである。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぞう, zou] -BILD, -FORM [Add to Longdo]
[ぞう, zou] Elefant [Add to Longdo]
[しょうちょう, shouchou] Symbol [Add to Longdo]
[ぞうげ, zouge] Elfenbein [Add to Longdo]
牙の塔[ぞうげのとう, zougenotou] Elfenbeinturm [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top