ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -豐-, *豐*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[豐, fēng, ㄈㄥ] abundant, lush, bountiful, plenty
Radical: , Decomposition:     山 [shān, ㄕㄢ]    丰 [fēng, ㄈㄥ]  丰 [fēng, ㄈㄥ]  豆 [dòu, ㄉㄡˋ]
Etymology: [ideographic] A bean plant 豆 with much fruit 丰; 丰 also provides the pronunciation, Rank: 7011

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fēng, ㄈㄥ, / ] surname Feng; abundant; plentiful; great, #4,831 [Add to Longdo]
丰富[fēng fù, ㄈㄥ ㄈㄨˋ, / ] rich; plentiful, #1,297 [Add to Longdo]
丰收[fēng shōu, ㄈㄥ ㄕㄡ, / ] bumper harvest, #7,701 [Add to Longdo]
丰田[fēng tián, ㄈㄥ ㄊㄧㄢˊ, / ] Toyota (car company), #7,810 [Add to Longdo]
丰厚[fēng hòu, ㄈㄥ ㄏㄡˋ, / ] generous; ample, #8,112 [Add to Longdo]
丰富多彩[fēng fù duō cǎi, ㄈㄥ ㄈㄨˋ ㄉㄨㄛ ㄘㄞˇ, / ] richly colorful, #10,844 [Add to Longdo]
丰满[fēng mǎn, ㄈㄥ ㄇㄢˇ, / 滿] ample; well developed; fully rounded, #12,467 [Add to Longdo]
丰满[Fēng mǎn, ㄈㄥ ㄇㄢˇ, / 滿] Fengman district of Jilin city 吉林市, Jilin province, #12,467 [Add to Longdo]
丰盛[fēng shèng, ㄈㄥ ㄕㄥˋ, / ] rich; sumptuous, #15,327 [Add to Longdo]
丰产[fēng chǎn, ㄈㄥ ㄔㄢˇ, / ] high yield; bumper crop, #18,151 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[とよた, toyota] (n) Toyota (company) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top