ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -调-, *调*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[调, diào, ㄉㄧㄠˋ] tune, melody, key; to transfer, to exchange
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  周 [zhōu, ㄓㄡ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 400

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[diào, ㄉㄧㄠˋ, / 調] mode (music); to move (troops); tune; tone; melody; to transfer, #1,440 [Add to Longdo]
[tiáo, ㄊㄧㄠˊ, / 調] harmonize; reconcile; blend; suit well; provoke; incite, #1,440 [Add to Longdo]
[diào chá, ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ, / 調] investigation; inquiry; to investigate; to survey; survey; (opinion) poll, #496 [Add to Longdo]
[tiáo zhěng, ㄊㄧㄠˊ ㄓㄥˇ, / 調] adjustment; revision, #585 [Add to Longdo]
[qiáng diào, ㄑㄧㄤˊ ㄉㄧㄠˋ, / 調] to emphasize (a statement); to stress, #1,204 [Add to Longdo]
[xié tiáo, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄧㄠˊ, / 調] to coordinate; to harmonize; negotiation, #1,799 [Add to Longdo]
[tiáo jié, ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄝˊ, / 調] to adjust; to regulate; to harmonize; to reconcile (accounting, etc), #2,928 [Add to Longdo]
[kōng tiáo, ㄎㄨㄥ ㄊㄧㄠˊ, / 調] air conditioning, #3,031 [Add to Longdo]
[tiáo kòng, ㄊㄧㄠˊ ㄎㄨㄥˋ, / 調] to regular; to control, #3,520 [Add to Longdo]
宏观[hóng guān diào kòng, ㄏㄨㄥˊ ㄍㄨㄢ ㄉㄧㄠˋ ㄎㄨㄥˋ, / 調] macro-control, #4,702 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top