ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -诺-, *诺*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[诺, nuò, ㄋㄨㄛˋ] to promise; to approve, to assent to
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  若 (ruò ㄖㄨㄛˋ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 969

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chéng nuò, ㄔㄥˊ ㄋㄨㄛˋ, / ] effort; undertaking; promise to do sth, #1,982 [Add to Longdo]
[nuò, ㄋㄨㄛˋ, / ] promise; consent, #2,907 [Add to Longdo]
基亚[Nuò jī yà, ㄋㄨㄛˋ ㄐㄧ ㄧㄚˋ, / ] Nokia (company name), #8,054 [Add to Longdo]
[nuò yán, ㄋㄨㄛˋ ㄧㄢˊ, / ] a promise, #13,512 [Add to Longdo]
[Léi nuò, ㄌㄟˊ ㄋㄨㄛˋ, / ] Reynolds (name); Renault (French car company); Reno, Nevada, #14,044 [Add to Longdo]
贝尔[Nuò bèi ěr, ㄋㄨㄛˋ ㄅㄟˋ ㄦˇ, / ] Nobel (prize), #15,779 [Add to Longdo]
[xǔ nuò, ㄒㄩˇ ㄋㄨㄛˋ, / ] promise; pledge, #16,517 [Add to Longdo]
贝尔奖[Nuò bèi ěr jiǎng, ㄋㄨㄛˋ ㄅㄟˋ ㄦˇ ㄐㄧㄤˇ, / ] Nobel prize, #21,358 [Add to Longdo]
[sī nuò kè, ㄙ ㄋㄨㄛˋ ㄎㄜˋ, / ] snooker, #21,675 [Add to Longdo]
[Sī nuò, ㄙ ㄋㄨㄛˋ, / ] Snow (name); Edgar Snow (1905-1972), American journalist, reported from China 1928-1941, author of Red Star Over China, #22,933 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Promise?[CN] 承 Behind the Waterfall (1995)
- Reno.[CN] 里,不 Damage (2009)
- Nola![CN] - 拉! Hustle & Flow (2005)
Dunno.[CN] 都 Rififi (1955)
Brentano.[CN] 布兰塔 Sheer Madness (1983)
Dominos.[CN] 多米 Ocean's Thirteen (2007)
Hello?[CN] 雷 Two Lovers (2008)
Reino.[CN] 里 Tali-Ihantala 1944 (2007)
Johno.[CN] -强 Greenberg (2010)
- Nola?[CN] - 拉? Hustle & Flow (2005)
MIMINO[CN] 《米米 Mimino (1977)
Nora.[CN]  The Spy Next Door (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top