ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -讯-, *讯*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[讯, xùn, ㄒㄩㄣˋ] news, information; to question, to interrogate
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  卂 [xùn, ㄒㄩㄣˋ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 1238

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xùn, ㄒㄩㄣˋ, / ] to question; to ask; to interrogate; rapid; speedy; fast; news; information, #792 [Add to Longdo]
[tōng xùn, ㄊㄨㄥ ㄒㄩㄣˋ, / ] communications; a news story (e.g. dispatched over the wire), #3,772 [Add to Longdo]
[zī xùn, ㄗ ㄒㄩㄣˋ, / ] information, #5,601 [Add to Longdo]
[shěn xùn, ㄕㄣˇ ㄒㄩㄣˋ, / ] a (judicial) trial (in a courtroom), #11,324 [Add to Longdo]
[wén xùn, ㄨㄣˊ ㄒㄩㄣˋ, / ] get the news (of), #12,771 [Add to Longdo]
[diàn xùn, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄩㄣˋ, / ] telecommunications; telecom, #13,567 [Add to Longdo]
[xǐ xùn, ㄒㄧˇ ㄒㄩㄣˋ, / ] good news; glad tidings, #16,964 [Add to Longdo]
[tōng xùn shè, ㄊㄨㄥ ㄒㄩㄣˋ ㄕㄜˋ, / ] a news service (e.g. Xinhua), #19,255 [Add to Longdo]
[xùn xī, ㄒㄩㄣˋ ㄒㄧ, / ] information; news; message; text message or SMS, #19,946 [Add to Longdo]
[xùn wèn, ㄒㄩㄣˋ ㄨㄣˋ, / ] interrogate; ask about, #20,871 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top