ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -认-, *认*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[认, rèn, ㄖㄣˋ] to know, to recognize, to understand
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  人 [rén, ㄖㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 213

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[rèn, ㄖㄣˋ, / ] to recognize; to know; to admit, #4,344 [Add to Longdo]
[rèn wéi, ㄖㄣˋ ㄨㄟˊ, / ] to believe; to think; to consider; to feel, #166 [Add to Longdo]
[rèn shi, ㄖㄣˋ ㄕ˙, / ] to know; to recognize; to be familiar with; acquainted with sth; knowledge; understanding; awareness; cognition, #668 [Add to Longdo]
[rèn zhēn, ㄖㄣˋ ㄓㄣ, / ] earnest; serious; to take seriously; to take to heart, #1,052 [Add to Longdo]
[chéng rèn, ㄔㄥˊ ㄖㄣˋ, / ] to admit; to concede; to recognize; recognition (diplomatic, artistic etc); to acknowledge, #1,783 [Add to Longdo]
[què rèn, ㄑㄩㄝˋ ㄖㄣˋ, / ] confirm; verify, #2,710 [Add to Longdo]
[rèn dìng, ㄖㄣˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] to maintain (that sth is true); to determine (a fact); determination (of an amount); of the firm opinion; to believe firmly; to set one's mind on; to identify with, #3,360 [Add to Longdo]
[rèn zhèng, ㄖㄣˋ ㄓㄥˋ, / ] to authenticate; to approve, #3,823 [Add to Longdo]
[rèn kě, ㄖㄣˋ ㄎㄜˇ, / ] to approve; approval; acknowledgment; OK, #3,942 [Add to Longdo]
[fǒu rèn, ㄈㄡˇ ㄖㄣˋ, / ] to declare to be untrue; to deny, #4,295 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top